Simpel tidsregistrering via App, håndterer kompleks aflønning og feriegodkendelse

Digital tidsregistreringen, fravær og ferie gjort simpel for medarbejderen, automatisering af bagvedliggende beregninger, så det er let for løn- og finansbogholderiet

Brugeroplevelsen er fuldt digitaliseret og gjort lækker - og virker naturligvis også på mobiltelefoner. Den bagvedliggende funktionalitet sikrer en smidig håndtering af et komplekst lønbogholderi, ferie- og fraværsopgørelser m.m. og med opsætningsmuligheder i forhold til de mest gængse overenskomster.

Nedenfor har vi listet priser og en række features, som håndteres i VisionTime - nogle som brugeren kan se, og andre, som beregnes og opgøres i den bagvedliggende løsning, der er fuldt integreret til økonomisystemet, eksempelvis Business Central, Dynamics NAV og Lessor Payroll. 
 

Abonnementspris pr. måned (afhænger af brugerintervallet og nedenstående moduler)

1-10
brugere
1-25
brugere
1-75
brugere
1-100
brugere
1-250 brugere Flere end 250 brugere

Basismodul til simpel komme-/gåregistrering
(Basismodulet skal erhverves, for at tilkøbe nedenstående tillægsmodul)

600 kr. 1.000 kr. 1.800 kr. 2.000 kr. 2.800 kr. Kontakt
for pris

Tillægsmodul til dags- og ugeregistrering samt ferieanmodning/-godkendelse med integration og booking i Outlook-kalender

1.000 kr. 1.250 kr. 1.875 kr. 2.000 kr. 2.500 kr. Kontakt for pris

Merpris for ekstra moduler til VisionTime (pr. måned, uanset antal brugere)

           

Tidsregistrering i ekstra regnskaber i samme Business Central-løsning (prisen er pr. ekstra regnskab, og afregnes for max. 10 regnskaber)

  500 kr.          

Evt. installation på cloud-server hos VisionPeople

  500 kr.          

Vagtplanlægning og kalendervisning, håndtering af skiftehold, udkald, Avancerede knæksatser, f.eks. 140/210 timer

2.000 kr.          

        ...og eventuel programmering af netop
           jeres ønsker
           (afregnes efter tilbud)

(aftales)          

Ovenstående viser prisstrukturen for eventuelle valg af eventuelle tillægsmoduler for op til 250 brugere af VisionTime. Kontakt os hvis du ønsker prisen for flere brugere.

Nedenfor har vi listet standardfunktionaliteten i VisionTime, som gælder alle brugerintervaller (med mindre andet er anført): 

Basisfunktionalitet i VisionTime

BASIS        AVANCERET ENTERPRISE

Responsive website, der automatisk tilpasser indhold til aktuel skærm 

        

Website til oprettelse og opsætning af overenskomster, brugergrupper og brugere

        

Fuld integration til Business Central (og Dynamics NAV),  Lessor Payroll m.fl.

        

Fuld integration til VisionPlanning

        

Log-on via Windows Log-in (Single Sign On)

        

Visuelle advarsler og informationsbokse til brugerne samt automatiske sammentællinger

        

Tidsregistrering inkluderer bl.a.

     

Dags- og ugebaseret tidsregistrering med godkendelse af nærmeste chef 

        

Avanceret tidsregistrering, digitalisering af arbejdsseddel/timeseddel

        

Automatisk registrering af frokost, og fjernelse heraf ved ferie

        

Automatisk visning af "sidst brugte" projekter, favoritter etc. til let registrering

        

Kørsel i egen bil kan opgøres via Google Map-integration 

        

Tidsforbrug på maskiner kan registreres samtidig med egen tidsregistrering

        

Oversigt over egne registreringer og de kolleger, som man er godkender for

        

Registrér for kollega (og logning heraf)

        

"Min side" med egne saldi og visninger

        

Automatisk afsendelse af mail med egne registreringer

        

Importér og eksportér tidsregisteringer (til lønsystem og ERP-system)

        

Overblik over tidsforbrug og normtid

        

Understøttelse af EU-lovgivning i forhold til max. 48 timer om ugen og 11-timersreglen m.m.

        

Beregning af løngrundlag inkluderer bl.a.

     

VisionTime leveres med 3 opsatte lønaftaler (fastlønnede funktionærer, flekstid og overarbejde), og evt. yderligere lønaftaler kan opsættes af superbruger

        

Mulighed for opsætning af overenskomster og yderligere lønaftaler

        

Normtider og afspadsering

        

Håndtering af overarbejde, udbetaling og opsparing m.m.

        

Flekstid

        

Feriehåndtering inkluderer bl.a.

     

Medarbejderen kan anmode om feriedage - og ferietimer via web eller mobil

       

Leder får besked om ferieanmodninger og kan se feriekalenderen, før godkendelse eller afvisning

       

Automatisk booking af feriedage i den enkelte medarbejders Outlook-kalender

       

Ferie og feriefridage, omsorgsdage, seniordage m.m. samt optjening heraf, opsat pr. medarbejdergruppe

       

Angivelse opstartssaldi og overførsel af tilgodehavende ferie

       

Understøttelse af ny ferielov (fra 2023)

       

Fraværsregistrering inkluderer bl.a.

     

Anmodning og godkendelse af fravær 

       

Central registrering af langtidsfravær

       

Automatisk tidsregistrering, når fravær godkendes

       

Visning af planlagt fravær på "Min side"

       

Overblik over fraværstyper 

       

Vagtplanlægning inkluderer bl.a.

     

Vagtplanlægning, skiftehold og håndtering af udkald

      

Avancerede knæksatser, f.eks. 140/210 timer

      

Besked i vagtplanen til kolleger

      

Integration til Outlook-kalenderen, hvor vagten også skrives ind

      

Vis vagtkalender for hele virksomheden, eller kun grupper eller personer - og med filtreringer. 

      

Vi anbefaler at benytte VisionTime, som løsningen er Out-of-the-box, men skulle I have helt specielle ønsker eller krav i forhold til en specifik overenskomst eller lignende, så kan VisionTime tilpasses til netop jeres behov.

Vi tilbyder at installere VisionTime remote på jeres idriftsatte webserver (Internet Information Server, IIS) til en fast pris på 10.000,- kr. excl. moms. Yderligere konsulentassistance (evt. uddannelse og/eller opsætningsassistance) afregnes efter forbrugt tid.

Kontakt os og lad os høre mere om netop jeres behov eller bestil en demo af løsningen

Bestil demo


Du kan også søge om økonomisk tilskud til analyse og implementering af VisionTime i din virksomhed!