Dynamics 365 Customer Engagement - proces og kommunikation

I en verden fuld af konstante forandringer skal man have værktøjer til at styre sine kunder med, der løbende kan ændres og tilpasses de krav, man som virksomhed møder internt som eksternt.

Med de rigtige værktøjer kan man opbygge og vedligeholde sine kunderelationer på salg- og servicesiden samt understøtte sine kundemedarbejders daglige funktioner, således at de bruger tiden til størst gavn for kunden og samtidig genererer bedst mulige indtjening til virksomheden.

CRM er som bekendt ikke en enkel applikation, men en samling af holdninger og processer i virksomheden, men vi synes, at Dynamics 365 Customer Engagement kan være en vigtig del af de værktøjer, der understøtter en vigtige forretningsprocesser.

Dynamics 365 Customer Engagement integrerer rigtig godt med andre Microsoft-produkter, herunder Dynamics ERP, Office 365 og Apps hertil, hvilket derfor kræver meget få uddannelsesomkostninger, da brugerne kender brugergrænsefladen, og de behøver ikke at skifte mellem programmer for at få den fornødne information serveret. Microsoft Dynamics 365 fører derfor til øget produktivitet og et øjeblikkeligt afkast af investeringen.

Integration til dit økonomisystem

Med VisionCRMConnector fra VisionPeople Consulting eller standard integrationen fra Dynamics 365 med ny fælles datamodel (AX og NAV/365BC til Sales) forbinder du let Dynamics 365 (Sales) med dit økonomisystem. Stamdata, priser, tilbud og ordrer/fakturaer bliver løbende synkroniseret. Du undgår fejl og dobbeltindtastninger, øger overblikket - og gør hverdagen lettere og langt mere effektiv.

Datamapping sikrer, at de ønskede informationer til enhver tid opdateres. Du vælger selv, om hvert enkelt felt skal synkroniseres en- eller tovejs.

Kontakt VisionPeople Consulting, hvis du ønsker at høre mere om Dynamics 365 Customer Engagement og integration til dit økonomisystem.

Kontakt os

 

Du kan også søge om økonomisk tilskud til analyse og implementering af digitale løsninger i din virksomhed!