Ny EU-lov stiller krav om tidsregistrering pr. 1. juli 2024. Er din virksomhed klar?

Med VisionTime til digital tidsregistrering sikrer du, at virksomheden efterlever lovgivningen omkring maksimal arbejdsuge på 48 timer, 11-timersreglen, pauser m.m.

Der er vedtaget en ny lov (EU's Arbejdstidsdirektiv som følge af EU-dom), som alle virksomheder skal efterleve senest pr. 1. juli 2024! - den såkaldte "Deutsche Bank-sag fra EU-domstolen", så medarbejdere ikke belastes af for meget overarbejde, og det sikres, at hviletider overholdes. 

Det betyder, at medarbejdere skal registrere deres arbejdstid i "et objektivt, pålideligt og tilgængeligt system", hvor virksomheden bl.a. skal sikre: 

  • At medarbejderens samlede, daglige arbejdstid registreres (eller blot afvigelser til den aftalte/skemalagte arbejdstid)
  • At medarbejderens ugentlige arbejdstid i gennemsnit over 4 måneder ikke overstiger 48 timer 
  • At medarbejderen har adgang til egne registrerede oplysninger i 5 år efter registreringsperioden

Virksomheden kan fravige reglerne om maksimal ugentlig arbejdstid, hvis medarbejderen i overenskomsten har rådighedsvagter og udfører samfundskritiske funktioner (eksempelvis læger og brandmænd), eller hvis medarbejderen har "betydelig indflydelse på placering af arbejdstiden" og ifølge hviletidsbekendtgørelsen er undtaget reglerne om hviletid (benævnt "Selvtilrettelægger"). 

VisionTime, som er fuldt integreret til Business Central (og Dynamics NAV), understøtter også funktionalitet til at sikre ovenstående, og der er indbygget grafiske visninger, der advarer medarbejderen og arbejdsgiveren, hvis en medarbejder nærmer sig et brud på arbejdstidsdirektivet, så virksomheden i god tid kan håndtere dette og prioritere tid og arbejdsopgaver herefter - og sikre bedre balance mellem medarbejdernes arbejdstid og fritid.

Læs mere om funktionaliteten i VisionTime her, hvis I også vil have en moderne tidsregistreringsløsning - med integration til jeres eksisterende Business Central (eller Dynamics NAV).

Kontakt os og lad os høre mere om netop jeres behov eller bestil en demo af VisionTime

Demo

Du kan også søge om økonomisk tilskud til analyse og implementering af VisionTime i din virksomhed!

Per Ibsen - Direktør Skrevet af: Per Ibsen - Direktør