Få også lønsystemet fuldt integreret i NAV eller Business Central!

VisionPeople Consulting tilbyder vores NAV- og Business Central-kunder et fuldt integreret lønsystem til Microsoft Dynamics NAV: Lessor Payroll.

Lessor Payroll er det danske lønsystem til Microsoft Dynamics NAV (også kaldet "NAV").

Med Lessor Payroll får I virksomhedens løndata fuldt integreret i NAV og selve lønadministrationen foretages ligeledes i NAV, som er en kendt brugergrænseflade for virksomheder, der i forvejen bruger NAV.

Lessor følger løbende ændringer i arbejdsmarkedet og lovgivningen herfor og frigiver opdateringer til Lessor Payroll (og NAV), så systemet hele tiden er up-to-date med lovgivningen. Som Lessor kunde hos VisionPeople, vil du pr. automatik blive tilbudt assistance i forbindelse med disse opdateringer, så du på den måde sikrer at dit lønsystem altid er opdateret til nyeste version samt, at dit personale er informeret om ændringerne i opdateringerne fra Lessor.

Ønsker I fraværsregistrering foretaget via web, så medarbejderne ikke skal aflevere manuelle formularer eller have adgang til NAV, kan vi med VisionTime give medarbejderne adgang til at aflevere fraværsregistreringen via web og mobil. Denne løsning indeholder også et administrationsmodul, så alt fravær skal godkendes af nærmeste leder, før fravær overføres til Lessor. Endvidere vil medarbejdere selv kunne følge med i rest feriedage, feriefridage, sygdom mm. via web. Læs mere om VisionTime her

VisionPeople Consulting har også løsninger til de kunder, som har medarbejdere, der skal registrere timer, som både skal overføres til sager i NAV, samt til Lessor. Med VisionPeople Consultings medarbejdersagskladde sikres det at timer, til sager og løn, kun skal tastes i een kladde.

Lessor Payroll kan udvides med tidsregistreringsmodulet til NAV: Lessor Time & Attendance, så medarbejdernes tid kan opsamles og registreres direkte i løsningen.

VisionPeople Consulting har årelang erfaring med implementering af såvel NAV som Lessor Payroll, og vi håndterer i dag nogle af de største Lessor Payroll-løsninger i Danmark.

Kontakt os på telefon 7023 3200 eller klik på dette link, hvis du ønsker at blive kontaktet af VisionPeople vedrørende lønsystemet til NAV og tidsregistrering i forbindelse hermed.

Hvis du ønsker at blive tilmeldt vores mailingliste omkring ændringer og opdateringer til Lessor Payroll, så klik her og angiv, at du ønsker at blive informeret om ændringer, som påvirker Lessor Payroll.

Du kan læse mere om Lessor Payroll og Lessor Time & Attendance i nedenstående brochurer - eller gå til Lessors hjemmeside:

Payroll

Time and attendance

Kontakt os