Overenskomst og regler kan opsættes, så mail sendes til medarbejder og max 48 timer

I arbejder sikkert også under en kompleks overenskomst, der gør det svært og tidskrævende at udfylde manuelle arbejdssedler og få beregnet den rigtige løn...

Med VisionTime opsættes overenskomsten én gang for alle i systemet og skal herefter kun justeres, når der sker ændringer på arbejdsmarkedet og i overenskomsten. Eksempelvis kan man i systemet sætte op, at der automatisk sendes en mail til medarbejderen, når tidsregistreringen er foretaget (og godkendt), så medarbejderen har en digital kopi af egen tidsregistrering som dokumentation. Dette er eksempelvis et krav i den nye overenskomst for VVS'ere.

Hvis du kender jeres egen overenskomst, hvad enten det er Dansk Industri (DI), KL, Dansk Erhverv eller en af de andre, så sørger vi for, at systemet understøtter jeres regler. De fleste overenskomster kan hånderes med vores standardfunktionalitet, og hvis der er specielle forhold hos jer, så lad os give et tilbud på at få denne funktionalitet udviklet til jeres løsning. 

Det skal stadig være let for medarbejderen at tidsregistrere - og selvfølgelig skal det ske digitalt via mobil eller et website. Når først lokalaftaler og overenskomsten er sat op i systemet, så tilmeldes medarbejderne de relevante grupper, og herefter går det stærkt at foretage tidsregistreringen, med færre fejl og større medarbejdertilfredshed.

Systemet understøtter også EU-direktivets krav om arbejdsgiverens dokumentation for, at en medarbejder i en 4 måneders periode maksimalt har haft en gennemsnitlig arbejdsuge på 48 timer (48-timers reglen, jfr. Arbejdsmiljøloven og paragraf 4 i Arbejdstidsdirektivet).

Kontakt os og lad os få en dialog om netop jeres behov

Kontakt os

 

Du kan også søge om økonomisk tilskud til analyse og implementering af løsning til digital tidsregistrering i din virksomhed!

Mobil web App til time og tidsregistrering til Business Central ERP

Tidsregistrering gjort simpelt og smart, direkte til Business Central og Dynamics NAV

Smart tidsregistrering fra web og mobil - direkte til Business Central/NAV. Ferie/fravær, KM-regnskab er også inkluderet. Så bliver det ikke lettere...

Læs mere »

App til digital timeregistrering, fravær, ferie planlæg og godkend tid

Simpel tidsregistrering via App, håndterer kompleks aflønning og feriegodkendelse

Læs mere »