Projektstyring i Dynamics 365 Business Central (NAV)

Digitalisering af projekt- og ressourcestyring via VisionProject og moduler hertil 

Med Dynamics 365 Business Central og tillægsmoduler kan du til enhver tid følge op og holde styr på dine projekter. Du kan administrere projekter og ressourcer i Dynamics 365 Business Central og følge projektets udvikling i løsningen og/eller via BI-systemer hertil.

I Dynamics 365 Business Central kan du:

  • Oprette projekter/sager og tilknytte et antal af opgaver og ressourcer til hvert projekt.
  • Estimere tid på projekt og opgaveniveau og sammenholde det med faktiske tidsforbrug.
  • Beregne dækningsbidrag på opgave, projekt og/eller ressourceniveau.
  • Administrere projekter med forbrug af ressourcer.
  • Give medarbejdere adgang til at registrere tidsforbrug, udlæg, kørsel m.m. på projekterne via web og mobil
  • Få indblik i registreret tid og faktisk faktureret tid til efterkalkulationer på bl.a. fastpristilbud.
  • Få faktureringsforslag overført direkte til faktura fra projektet på opgave-, projekt- eller ressourceniveau.

Ressourcedisponering og budgettering
Systemet giver mulighed for en overordnet status på igangværende projekter. Registrering, disponering og budgettering af ressourcer og projekter er enkelt og overskuelig. Det er muligt at lave budget på projektet eller ned på en given opgave, eller helt ned på en given ressource. Det er yderligere muligt at se det samlede forbrug på en opgave og sammenligne det med faktureret antal timer.

Enkelt overblik over forbrug
Du kan foretage opfølgning på et projekt på et hvilket som helst tidspunkt i projektprocessen. Forbruget kan opgøres på dag, uge eller månedsbasis. 

Kontakt os og fortæl mere om netop jeres ønsker til projektstyring, så vi sammen kan sammensætte den rigtige løsning til jer

Kontakt os