Overblik over funktionaliteten i VisionCatering

Digital bestilling af kaffe, vand og mad, når du booker kalenderaftalen i Outlook (Office 365). Gratis testperiode og gratis for små virksomheder

Digitaliser bestilling af mødeforplejning direkte fra Outlook, hvor medarbejderen booker mødet, til digital oversigt for køkken-/kantinepersonalet, der skal bestille, producere og levere mad og drikke til møderne. VisionCatering giver også køkken-/kantinepersonalet overblik, hvad der skal leveres, hvor, hvornår og til hvem. Endvidere får de overblik over, hvor mange, der har tilmeldt sig til frokost - og omkostningerne for bestilt mødeforplejning og frokost kan afleveres digitalt til økonomiafdelinger, hvis de har behov for at registrere omkostningerne.

Se eksempler på funktionaliteten i VisionCatering nedenfor, som hele tiden udbygges og opdateres via jeres eksisterende Office 365-installation:
 

Abonnementspris pr. måned 

0-3 Office-
brugere
4-10 Office-
brugere
11-100 Office-
brugere
101 og flere 
brugere

Pris pr. Office-bruger

0,- kr. 10,- kr. kontakt for pris Kontakt for pris

Pris pr. ekstra mødelokale i Office 365

0,- kr. 0,- kr. kontakt for pris kontakt for pris

Pris pr. ekstra køkken/kantine

0,- kr. 0,- kr. kontakt for pris kontakt for pris

Ekstra moduler (ud over nedenstående)

kontakt for pris kontakt for pris kontakt for pris kontakt for pris

        ...og evt. udvikling af jeres ønsker

 kontakt for pris  kontakt for pris  kontakt for pris  kontakt for pris

Ovenstående viser prisstrukturen, afhængig af antal licenserede Office 365-brugere, antal mødelokaler og antal køkkener/kantiner. Kontakt os her, hvis du ønsker prisen for flere brugere og angiv, hvor mange Office 365-brugere I er hos jer.

Nedenfor har vi listet standardfunktionaliteten i VisionCatering, som gælder alle brugerintervaller (med mindre andet er anført): 

 

Alle virksomhedens Outlook-brugere får følgende funktionalitet:

 

Bestil mødeforplejning samtidig med, at du booker mødet direkte i din Outlook-kalender

  

VisionCatering virker både i Outlook- og webklienten

 

Se menuoversigten over aktuel forplejningsmuligheder i det konkrete mødelokales lokation

  

Send ekstra besked/note til kantinen/køkkenet sammen med bestillingen af forplejningen

  

Automatisk optælling af antal inviterede i mødet og mulighed for angivelse af flere deltagere

  

Understøttelse af levering fra flere kantiner/køkkener, tilknyttet mødelokalerne i Outlook

  

Mulighed for booking af mødelokalet direkte på (touch-) skærm

  

Oversigt over egne bestilte mødeforplejninger direkte i Outlook

  

Til- og framelding til virksomhedens frokostordning pr. dag og/eller hele måneden

  

Login via Office 365

  

Fleksibel opsætning af advarsel til mødebooker og køkken ved for sen bestilling

  

Menuvalg i frokostbestilling

  

Få påmindelsesmail X timer før mødet, så du kan nå at ændre antal eller bestilling

  

Valutakode kan opsættes, og den vises i Mødebestillingen i Outlook sammen med priserne

  

Kantine-/køkkenpersonalet får følgende:

 

Responsive website med visning af aktuelle bestillinger i køkkenet/kantinen

  

Funktionalitet til at ændre status på dagens bestilte mødeforplejninger 

  

Mulighed for at acceptere bestillingsordre eller sende mail til mødebooker direkte fra skærmen

 

Grafisk visning af status på forplejningsbestillinger (leveret, afventer, annulleret m.fl.)

  

Grafisk oversigt over de kommende leverancer pr. forplejningsvare

  

Listning af dagens møder og relateret info herom (hvor, hvem, hvad, tidspunkt m.m.)

 

Mulighed for print af forplejningsordre (på engelsk og dansk)

 

Køkkenet kan redigere i en forplejningsordre, hvis f.eks. ikke alle varer blev forbrugt på mødet

 

Håndtering af udbudte forplejningsvarer, priser, beskrivelser

 

Digital optælling af dagens/månedens antal deltagere i frokostordningen og frokostvalg

 

Endvidere inkluderes følgende i VisionCatering:

 

Administration af mødelokaler, lokationer, brugere (til køkkenpersonel, vikarer etc.)

  

Oprettelse af omkostningscentre/dimensioner/afdelinger til evt. videre kontering i økonomisystem

  

Fuld integration til Dynamics NAV/BC eller download XML-fil til videre behandling i øvrige systemer

 

Cloud-hosting af løsningen er inkluderet i abonnementsprisen (ingen serveromkostninger)

  

Visuelle advarsler og informationbokse til brugerne samt automatiske sammentællinger

 

VisionCatering kan udvides med moduler, der inkluderer følgende:

 

Informationsskærme i receptionen, der viser udsnit af dagens møder

 

Android tablets foran mødelokalerne med information om bookede møder i mødelokalet (start/slut og hvem) og mulighed for at booke ny reservation af mødelokalet

  

Touch-screen til receptionen, hvor gæster kan registre ankomst, med mailadvisering herom til valgt medarbejder

 

Website til receptionen til registrering af gæster (komme/gå), print af gæstekort og oversigt over dagens gæster med status

  

VisionCatering indeholder således en række funktionalitet "Out-of-the-box" og videreudvikles og frigives løbende med ny funktionalitet, så skulle du have behov for yderligere funktionalitet, end den der er listet ovenfor, så kontakt os endelig for en nærmere dialog. Vi er altid lydhør for gode ideer til at få VisionCatering videreudviklet med ny funktionalitet, som alle vores kunder har brug for. 

Prøv GRATIS