NgDP - Next Generation Digital Post er understøttet i VisionEboks, der sender fra BC

Digitaliseringsstyrelsen har primo 2022 besluttet, at fremover skal kommunikation til borgere og virksomheder ikke længere ske via eBoks, men via "Next Generation Digital Post" - forkortet til NgDP.

Den nye version af VisionEboks understøtter naturligvis også afsendelse af dokumenter fra Business Central til NgDP. 

Herved kan du med VisionEboks sende fakturaer, kreditnotaer m.m. direkte fra økonomisystemet (Business Central) til NgDP (eller eBoks indtil omlægningen er aktuel for jer). 

NgPD vil inden for en 2-årig perioden helt erstatte det offentliges kommunikation via e-Boks, men NgPD er etableret, så du kan benytte løsningen allerede nu.

En ny funktion i NgDP er bl.a., at man kan tilføje en klassifikation af meddelelsen i et "MeMo-format", således at kommunikationen via metadata (ud fra KL Emnesystematik) tildeles et emne, så modtager kan se typen af meddelelsen, der eksempelvis kan være et dokument, der skal underskrives af modtager, en bøde, der skal betales, eller lignende typer.

Selve distributionen til NgDP sker via KMD's OneTooX som I skal have et abonnement hos. 

Kontakt os, hvis I også vil kunne sende NgDP dokumenter direkte fra Business Central via VisionEboks

Kontakt os

 

 

Michael Falk - VP of Development Skrevet af: Michael Falk - VP of Development