Nye Dynamics NAV versioner fra Microsoft

Microsoft Dynamics NAV 2016, Dynamics NAV 2017, Dynamics NAV 2018 etc. er udviklet af Microsoft til små og mellemstore virksomheder med avancerede forretningsprocesser, som ønsker en moderne løsning til styring og måling af virksomhedens performance, eksempelvis inden for brancher som handel, projektstyring, service, forsyningsvirksomheder, statsinstitutioner, skoler etc.

Microsoft Dynamics NAV- er integreret med og minder om Microsoft's øvrige produktpaletter, som Microsoft Office, Office 365, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Sharepoint etc.:

Nav2016rollecenter

Se de første skærmbilleder af Dynamics NAV 2017 (også kaldet Madeira) på dette link til undermenuet til venstre, og se Dynamics NAV 2018 her.

Microsoft's målgruppe for Dynamics NAV er mellemstore virksomheder med færre end 250 PC'ere, og ligger typisk fra 3 til 500 ansatte og mellem 2 og 100 brugere.

I Microsoft's roadmap for Dynamics NAV er det strategien, at der frigives en ny version af Dynamics NAV hvert år, således at versionerne navngives: Dynamics NAV 2017 (Madeira), Dynamics NAV 2018 "Tenerife", Dynamics NAV 2019 o.s.v., og de nye versioner frigives typisk med produkt launch i oktober måned fra Microsoft.

Ved frigivelsen til markedet er der udfærdiget What's new dokumenter, som lister såvel tekniske nyheder som beskrivelse af ny funktionalitet, så man hurtigt kan se, nyt indhold i de nye versioner og derved løbende kan vurdere, om virksomheden skal opgradere til den nye version, eller måske vente til næste Dynamics NAV-version.

Hver måned frigiver Microsoft en "Roll-up", som indeholder fejlrettelser og løsninger på prioriterede uhensigtsmæssigheder, så Dynamics NAV-løsningen hele tiden forbedres og optimeres til alle de virksomheder, som har valgt Dynamics NAV som strategisk IT-platform.

Adgangen til Roll-up's og nye Dynamics NAV versioner forudsætter, at virksomheden har et gyldigt opdateringsabonnement til Dynamics NAV (også kaldet: "BREP" - Business Ready Enhancement Plan), som koster 16% om året af den samlede Dynamics NAV-licensværdi.   

Kontakt os, hvis du vil høre mere om Microsoft Dynamics- eller hvis vi skal undersøge, hvordan du får opgraderet til nyeste version heraf.

Kontakt os