Medlemsstyring og -håndtering i standard software

Medlemsstyring i Dynamics 365 Business Central (tidligere NAV)

VisionMember er udviklet i Dynamics 365 Business Central (tidligere kendt som Dynamics NAV/Navision) og er fuldt integreret med de øvrige funktionaliteter i Dynamics 365 Business Central. Dette betyder eksempelvis, at posteringer i medlemsløsningen er integreret med finansbogholderiet. Der skal altså ikke investeres i yderligere integration mellem et medlemssystem og et økonomisystem, ligesom databasevedligeholdelsen lettes betydeligt, da alle data er placeret i én og samme database.

Der er mulighed for at tilkoble tillægsmoduler, så medlemmer eksempelvis kan tilgå og rette egne stamdata, tilmelde sig arrangementer og kurser, give gavebidrag, og så medlemsadministrationen kan digitaliseres yderligere ved automatisk afstemninger via bankintegration, digitale medlemslister, indsigt i medlemsdata og -fordelinger m.m. Løsningen kan også integreres til Office365 og Dynamics 365 Customer Engagement, hvor bl.a. al mail-kommunikation automatisk kan lagres på det enkelte medlemskort.  

Herunder kan du se et udpluk af de funktionaliteter, der er tilgængelige i løsningen:

Foreningsoplysninger

Foreningsstruktur (hoved-, distrikts- og lokalforening)
Adresseoplysninger vedrørende hovedforening samt distrikts- og lokalforeninger
Person- og adresseoplysninger

Navne- og adresseoplysninger (privat/arbejde)
Midlertidige adresser/ ferieadresser
E-mail adresser
Telefonnumre (privat, arbejde, fax, mobil)

Medlemsoplysninger

Medlemstype
Relation til hovedorganisation samt distrikts- og lokalforeninger
Betalingshyppighed
Alternativ betaler
Automatisk opkrævning
Posteringsoversigt

Administration af udvalg og udvalgsposter

Oprettelse og vedligeholdelse af udvalg og udvalgsposter
Vedligeholdelse af personers/medlemmers deltagelse i udvalg
Udvalg og udvalgsposter kan relateres direkte til foreningsstrukturen

Opkrævning/indbetaling

Automatisk håndtering af opkrævninger
Dannelse af filer til BetalingsService, gavebidragsydere m.m.
Indlæsning af filer fra banker 

Bladdistribution

Adresseudtræk til trykkeri, Post Nord eller andre

Kursusadministrationsmodul

Oprettelse og vedligeholdelse af kursussteder
Oprettelse og vedligeholdelse af kurser
Kursustilmelding via websitet og ændring af egne medlemsdata

Kontakt os, hvis du vil høre mere om digital medlemsstyring i Dynamics 365 Business Central

 

Kontakt os