Hvordan kommer man bedst igang med Dynamics 365 Business Central?

Sådan får du Business Central implementeret i virksomheden

Selve adgangen til Dynamics 365 Business Central kræver kun nogle få klik, men hvordan kommer man videre derfra?

VisionPeople har 20 års erfaring med implementering af ERP-systemer - og ofte komplekse, integrerede og specialtilpassede løsninger, som ud over avanceret finansbogholderi også har imødekommet virksomhedernes krav til specialfunktionalitet, som er blevet programmeret i løsningen.

De seneste år har trenden peget mod at bruge systemerne, som de er, med den standardfunktionalitet, som leveres fra producenten, og med Business Central er Microsoft's strategi, at Microsoft løbende udbygger funktionaliteten til brugerne af systemerne, og hvis specialønsker ikke er understøttet i systemet, så kan denne håndteres via Apps og/eller ved leverandørernes programmering heraf. Så for at følge Microsoft's strategi, er det en god ide at være tro mod tanken om at bruge standardfunktionaliteten og kun få programmeret specialfunktionalitet, når det er strengt nødvendigt.

Men hvordan sikres, at standardfunktionaliteten er tilstrækkelig for netop din virksomhed?

VisionPeople har god erfaring med et forløb som nedenstående i forbindelse med evaluering og sikring af, at netop jeres behov er dækket i løsningen:

Valideringsproces
For at afklare, om standardfunktionaliteten i Business Central er tilstrækkelig for din virksomhed, foreslår vi i afholdelse af en Validerings-workshop på 1 dag, hvor en konsulent fra VisionPeople gennemgår udvalgte områder af standardfunktionaliteten for jer, så I på workshopdagen kan validere, om den udbudte standardfunktionalitet imødekommer jeres grundlæggende behov.

Hvis konklusionen fra Valideringsworkshoppen er, at I ønsker at fortsætte med Business Central-løsningen, som den er, aftales det videre forløb, eksempelvis med Kom-godt-i gang-pakken som nævnt nedenfor.

VisionScope-forløb
Skulle det vise sig, at virksomheden har kritiske krav og ønsker, som ikke er imødekommet med standardfunktionaliteten i Business Central, og at virksomheden ikke vil gå på kompromis hermed, foreslår vi afholdelse af et  VisionScope-forløb med nærmere analyse og beskrivelse af jeres krav og vores løsningsforslag herpå, eksempelvis via Apps eller alternative løsninger herpå.

Fravælges ovenstående valideringsworkshop og/eller VisionScope-forløb, kan I vælge at aktivere et abonnement på Business Central, hvorefter I får adgang til standardløsningen, og derfra i en testperiode kan vurdere, om I kan benytte den cloud-baserede Business Central som fremtidige økonomisystem, inden jeres eventuelt nuværende økonomisystem.

Kom-godt-igang-pakker:
Som en god introduktion til den nye Business Central-løsning tilbyder vi en Kom-godt-i gang-pakke, som inkluderer onsite konsulentbesøg, hvor vi – afhængig af jeres behov og ønsker – eksempelvis kan assistere jer med følgende:

  • Etablering og konfigurering af ny Business Central-løsning på Azure-platformen
  • Introduktion til løsningen for udvalgte brugere
  • Validering og/eller ændring af standardkontoplanen, så den imødekommer jeres rapporteringsstruktur
  • Opsætningsassistance til finansopsætning, bogføringsgrupper, dimensioner m.m.
  • Introduktion til Konfigurationspakke (Excelværktøj) til brug for jeres efterfølgende udlæsning af stamdata fra eksisterende systemer, evt. ”rensning” af data samt efterfølgende indlæsning i Business Central
  • Assistance til indlæsning af åbningsbalancer fra gamle system til Business Central.

Indholdet i Kom-godt-igang-pakken kan aftales nærmere med jer, afhængig af jeres ønsker.

Uddannelsespakker
Vi har også en sammensat uddannelsespakker, som kører onsite hos jer over nogle dag, hvor vi efter nærmere aftale sammensætter et egentligt uddannelsesprogram i de forskellige moduler, som I måtte have behov for, at brugerne bliver uddannet i. Pakken inkluderer indledende dialog om indhold, sammensætning af uddannelsesagendaen, planlægning af forløbet og selve uddannelsesforløbet onsite hos jer samt en afsluttende opfølgning herpå og eventuelt aftale om det videre forløb.

Kontakt os nedenfor og hør mere om vores faste priser på sammensatte pakker til at komme godt igang med Dynamics 365 Business Central.

Kontakt os også, hvis du vil høre, hvornår vi holder det næste fælles introduktionsforløb for nye Business Central-brugere i vores nye uddannelseslokale.

Kontakt os