Få overblik over moduler og funktionalitet i Dynamics 365 Business Central, også GDPR

Funktionaliteten i Dynamics 365 Business Central er særdeles omfangsrig og er ikke "bare et bogholderi-system"

Funktionaliteten og ikke mindst brugergrænsefladen skal opleves! Løsningen er spækket med de velkendte moduler og standardfunktionalitet, som du måske kender fra Dynamics NAV - og så er der bare en masse nye og lækre features.

Nedenfor kan du se, hvilke moduler, der indgår i basis-abonnementet for Dynamics 365 Business Central (Essentials og Premium): 

Abonnements-prisstruktur (pris afhænger USD-kurs og skal opdateres til dagspris fra Microsoft)

ESSENTIALS PREMIUM

Vælg antal af (navngivne) brugere:

   

Adgang til hele løsningen, månedligt abonnement pr. bruger

445 kr. 629 kr.

Begrænset adgang til at se og opdatere udvalgte data, månedligt abonnement pr. navngiven bruger (se rapporter og opdatere eksisterende data og egne persondata, godkende, håndtere tilbud, tidsregistrere og bruge PowerApps) 

54 kr. 54 kr.

Tilvalg af Apps til Dynamics 365 Business Central, eksmpelvis

   

Rapportpakke til kundevendte dokumenter (faktura, kreditnota, kontoudtog, følgeseddel, ordrebekræftelse) 

TBA TBA

BankintegrationsApp (fra Continia) og Købsfakturascanning

TBA TBA

      ...og en række andre muligheder (se eksempler på AppSource)

   

Økonomistyring, inkluderer blandt andet

   

Kontoplan og avanceret opsætning heraf

   

Avancerede dimensioner, fordelinger, omkostnings-ansvarscentre, afdelingsregnskaber, konsolideringer

   

Kontoskemaer, finanskontoklassificering

   

Finanskladder, Intercompany-afregninger

   

Budgetter (finans, køb, salg, projekter m.m.)

   

Bankkonti, flere valutaer, cash-flow-forecast til likviditetsvisning

   

Avanceret momsopsætning, Change log, intrastat

   

Medarbejderstyring (HR-modul)

   

Anlægskartotek, afskrivninger, omkostningstyring

   

Avancerede analyser, rapporter og forretningsindsigt

   

Likviditetstyring og -visning

   

Ind- og udbetalingskladder

   

Avanceret bogføringsgruppeopsætning

   

Rykkerprocedurer, rykkernotaer, rentenotaer

   

Salg- og kundestyring (CRM), inkluderer blandt andet

   

Debitorer (kunder), kontaktpersoner, emailadresser 

   

Tilbud, salgsordrer, rammesalgsordrer

   

Fakturaer, kreditnotaer, salgsfakturaer

   

Kontaktklassificering, opgaver, interaktioner, Outlookintegration, kampagner og målgrupper

   

Projektstyring, inkluderer blandt andet

   

Oprettelse og styring af projekter (sager)

   

Ressourcer (personer og maskiner), kapacitetsstyring og -omkostninger

   

Projektledelse og ressourcestyring

   

Projektøkonomi og -oversigt

   

Projekttyper og -skabeloner

   

Projektopgavelinjer og -projektbudgetter

   

Fastprisopgaver 

   

Ressourceoprettelse, skills, stamdata 

   

Tidsregistrering på opgaver og projekter

   

Varer og lagerstyring (Logistik), inkluderer blandt andet

   

Varer, udvidet varebeskrivelse, varefoto, varegebyrer, vareattributter

   

Vareprislister, varebogføringsgrupper, 

   

Lagerværdireguleringer, op- og nedskrivninger

   

Varedimensioner og enhedsangivelser 

   

Warehouse management 

   

Indkøb (Supply Chain Management), inkluderer blandt andet

   

Kreditoroprettelser og -styring, alternative leverandører

   

Indkøbsordrer, rekvisitionsordrer, rammekøbsordrer

   

Købsfakturaer, købskreditnotaer, købsreturvareordrer

   

Indgående bilag

   

Katalog-/skaffevarer

   

Workflow og OCR-scanning

   

Generelt

   

Rollecentre med individuelle skærmbilleder

   

Søgefelt på tværs af applikationen

   

GDPR-modul (EU Persondataforordning) til klassificering af persondata

   

Flere hundrede standardrapporter med filtreringsmuligheder - og visning i Excel

   

Velkendte design og opbygning kendt fra Office og integration til Office

   

Understøttelse af webservices og Power Apps samt mulighed for visning af Power BI-rapporter

   

Cortana Intelligence til prognoser (1800 sekunder pr. måned)

   

Ubegrænset fil- og databaseplads

   

Ubegrænset antal (egne) regnskaber

   

Gratis systemadgang for revisor

   

Visuelle advarsler og automatisk notificering samt godkendelsesflow

   

RapidStart Excel-værktøj til indlæsning og opdatering af data via Excel

   

Jobkø, årsagskoder, udvidede tekster, rettighedsstyring

   

Dynamics 365 Business Central - Premium

   

Servicemodul

   

Produktionsstyring

   

Ovenstående funktionalitet gælder både for den rene SaaS-version og for On-Premises-versionen af Dynamics 365 Business Central.

Ovenstående er blot listet som inspiration og som eksempler på standardfunktionalitet i Dynamics 365 Business Central.

Kontakt os for en nærmere gennemgang af netop jeres ønsker og behov og en drøftelse af, hvilke konsulentydelser I har brug for til implementering af løsningen

Kontakt os