Udvikling af specifikke krav og ønsker

Specialprogrammering for at imødekomme jeres specifikke krav og behov

Fra VisionScope-dokumentet er netop jeres ønsker og behov i forhold til specialprogrammering dokumenteret. Det er disse ønsker, som den aftalte løsning skal håndtere, og som VisionPeople vil programmere, teste og levere til jer som en del af den samlede løsning - og inden for den aftalte projektøkonomi.

Der kan sagtens dukke nye ønsker op undervejs i projektet, eller når I har fået løsningen implementeret i drift. Disse ønsker skal også defineres, analyseres og prisfastsættes, men vil som udgangspunkt ikke blive leveret i det aftalte projekt. Nye opgaver og ønsker vil blive håndteret særskilt efter idriftsættelsen eller sideløbende i projektet, såfremt begge parter er enige om økonomien herved, og at dette ikke unødigt forsinker eller skaber øget risiko i det igangværende projekt.   

Når VisionPeople's udvikling af ønskerne og løsningen er færdig, vil løsningen som en del af vores kvalitetssikring blive testet af en forretningskonsulent hos VisionPeople, så det sikres, at funktionaliteten i den aftalte løsning er som beskrevet i VisionScopedokumentet.

VP_Surestep_Test


Herefter installerer vi løsningen på den aftalte serverplatform, og vi gennemfører sammen en Installationsprøve, hvor det konstateres, at den aftalte løsning er installeret på den aftalte server og overdraget til jer, klar til jeres test efter den aftalte uddannelse.

  

 

Metode for implementering af Microsoft løsninger og Business Central

VisionRoadMap - gør visioner til virkelighed!

Læs mere »

Projektdefinition

Projektdefinition

Læs mere »

Analyse af krav og ønsker før udvikling. Kravspecifikation workshop

VisionScope - Analyse af krav og ønsker

Læs mere »

Implementering og test af løsning. Test at krav er opfyldt. Kvalitet

Implementering og test af løsning inden idrifttagelsen

Læs mere »

Go live med ny IT-løsning. Idrifttagelse, implementering af it system

Idriftsættelse og Go-Live med ny virksomhedsløsning

Læs mere »

Michael Falk - VP of Development Skrevet af: Michael Falk - VP of Development