Gennemprøvet projektmodel - der virker!

Et projektforløb hos VisionPeople Consulting A/S kan være af forskellig type og størrelse, men fælles for dem alle er, at de tager afsæt i Microsoft SureStep, som vi med enkelte modifikationer kalder "VP SureStep".

VP SureStep er en komplet projektmodel, der indeholder opskrifter og skabeloner til det fulde projekt forløb fra idégrundlag og vision hos kunden til implementering og vedligeholdelse. Filosofien i VP SureStep bygger på gentagende udviklingsforløb, styret i faser, hvor man udvider funktionaliteten trin for trin gennem et komplet projektforløb for hver version.

Det er vores erfaring hos VisionPeople Consulting A/S, at vores kunder foretrækker denne model. Som resultat af vores indledende workshop fremkommer typisk et antal delprojekter, der hver især vil svare til et eller flere forløb i VP SureStep-modellen.

Mellem hver fase møder man en milestone, og projektet kører ikke videre til næste fase, før der foreligger en godkendelse fra kunden:

VP Surestep Figur


På denne måde sikres der til stadighed enighed om projektets status.

Læs mere om VisionPeople Consultings tilgang til nye projekter ved at klikke på linket på venstre side med overskriften: VisionRoadMap.

Hør mere om VP SureStep - og hvordan vi med vores projektmodel kan sikre et succesfuldt projektforløb hos jer.

Kontakt os