Idriftsættelse og Go-Live med ny virksomhedsløsning

 

Når man går i drift med en ny løsning er "intet som før"

Efter idriftsættelsen af den nye løsning, skal der være fokus på de øvrige kolleger, som skal udføre deres daglige arbejdsopgaver i det nye system. Brugergrænsefladen er ny og måske skal den gamle arbejdsgang ændres til noget nyt, som de øvrige medarbejdere, der ikke har været med i testforløbet, først skal vænne sig til.

Som regel går der nogle dage, før de er dus med det nye system og måske nogle uger, før de selv oplever fordelene ved den nye løsning. 

Vi foreslår, at projektgruppen mødes i løbet af den første uge, hvor det skal konstateres, at Driftsprøven kan gennemføres, og at den leverede løsning også fungerer som aftalt i driftsmiljøet:

VP_Surestep_Optimering


Herefter lukkes det oprindelige projekt og eventuelle nye opgaver dukket op i løbet af projektet aftales nærmere i den efterfølgende Optimeringsfase, der inkluderer support og aftale om optimeringer af den idrifttagne løsning i form af ny udvikling og/eller nye tillægsmoduler, som igangsættes med en definition af det nye projekt og aftalegrundlag herpå (se første fase).

Hør eventuelt mere om projektledelse og -metode hos VisionPeople, eller hør hvordan vores kunder oplever projektsamarbejdet med VisionPeople:

Kundeudtalelser

 

 

Metode for implementering af Microsoft løsninger og Business Central

VisionRoadMap - gør visioner til virkelighed!

Læs mere »

Projektdefinition

Projektdefinition

Læs mere »

Analyse af krav og ønsker før udvikling. Kravspecifikation workshop

VisionScope - Analyse af krav og ønsker

Læs mere »

Udvikling af krav vs standard. Specialprogrammering eller standard

Udvikling af specifikke krav og ønsker

Læs mere »

Implementering og test af løsning. Test at krav er opfyldt. Kvalitet

Implementering og test af løsning inden idrifttagelsen

Læs mere »