Optimering af den nye virksomhedsløsning

 

Support, optimering og effektivisering

Efter ibrugtagning af den nye virksomhedsløsning må det forventes, at brugerne har brug for support og blive guidet i de smarte features i den nye løsning. Brugergrænsefladen er stadig ny, og brugerne er lidt nysgerrige på, hvordan de kan blive endnu mere effektive - i takt med de bliver dus med løsningen.

Det anbefales derfor, at der oprettes en supportaftale, så brugerne kan få hjælp til at udføre deres arbejdsopgaver, som måske afviger lidt fra, hvad de har været vant til.

Når først brugerne har vænnet sig til løsningen, opstår som regel også nye ideer til, hvordan man kan få endnu mere værdi ud af den nye platform. Nogle gange ligger optimeringen bare i at få udnyttet systemet, som det er, og andre gange vil der være brug for en ekstra smart feature, som enten skal udvikles eller måske håndteres ved implementering af et eller flere tillægsmoduler.  

Disse optimeringer er særdeles væsentlige for at få den fulde værdi af den nye løsningsplatform - og kommer typisk først i fokus for brugerne, efter implementeringen af løsningen.

Derfor anbefaler vi, at der løbende afholdes statusmøder mellem VisionPeople og kunden efter ibrugtagningen, så vi får drøftet, hvordan kunden kan få endnu mere værdi ud af investeringen. De nye ønsker og moduler samles til en ny projektdefinition, som så gennemløber metodemæssigt de samme faser, som det oprindelige projekt - dog med langt færre ressourcer og tidsforbrug:

VP Surestep Figur

 

Kontakt os og høre mere om vores metode, der sikrer en succesfuld implementering af nye systemer

Kontakt os

 

 

Metode for implementering af Microsoft løsninger og Business Central

VisionRoadMap - gør visioner til virkelighed!

Læs mere »

Projektdefinition

Projektdefinition

Læs mere »

Analyse af krav og ønsker før udvikling. Kravspecifikation workshop

VisionScope - Analyse af krav og ønsker

Læs mere »

Udvikling af krav vs standard. Specialprogrammering eller standard

Udvikling af specifikke krav og ønsker

Læs mere »

Implementering og test af løsning. Test at krav er opfyldt. Kvalitet

Implementering og test af løsning inden idrifttagelsen

Læs mere »