VisionScope - Analyse af krav og ønsker

Definition af IT-løsning samt jeres ønsker og krav hertil

Det er vigtigt at få drøftet og måske udfordret jeres problemstillinger, som I forventer en ny IT-løsning skal håndtere. Nogle gange kan en eksisterende IT-løsning håndtere kravene med standardfunktionalitet, og andre gange er det nødvendigt at programmere lige netop jeres ønsker - eller beslutte at benytte standardsystemet, som det er, og i stedet ændre virksomhedens arbejdsgange og/eller specifikke krav hertil.

Uanset hvordan udfaldet af analysen bliver, er den indledende analyse meget vigtig, så begge parter er enige om, hvad der skal leveres, og til hvilken pris og inden for hvilken tidshorisont.

Analysen kan således være i form af jeres specificerede krav, som vi analyserer og giver et tilbud på at programmere. Vi har dog bedre erfaring med at bruge ressourcerne på nærmere aftalte VisionScope-workshops, hvor vi på baggrund af jeres visioner og behov analyserer og dokumenterer en eller flere løsningsmuligheder på de drøftede udfordringer - og ofte med udgangspunkt i eksisterende standardsystemer og eventuelle tillægsmoduler, som vi har gjort det hos andre virksomheder inden for jeres branche før.

Herved bliver ressourcerne brugt på mere praktisk orienterede workshops med gennemgang af udvalgte, kritiske og konkrete arbejdsgange, hvor vi sammen finder frem til den for jer rigtige løsning, som grundlæggende imødekommer jeres behov, og så dykker vi ned i nærmere analyse af de på VisionScope-workshoppen aftalte krav, som ikke blev håndteret i standardløsningen, og som er nødvendige for at I kan realisere jeres krav.

VP_Surestep_Udvikling

 
VisionScope-workshoppen resulterer således med et VisionScope-dokument, hvor kun de aftalte krav og løsninger er specificeret, så disse kan afgrænses og prisfastsættes til den samlede projektleverance.   

 

Metode for implementering af Microsoft løsninger og Business Central

VisionRoadMap - gør visioner til virkelighed!

Læs mere »

Projektdefinition

Projektdefinition

Læs mere »

Udvikling af krav vs standard. Specialprogrammering eller standard

Udvikling af specifikke krav og ønsker

Læs mere »

Implementering og test af løsning. Test at krav er opfyldt. Kvalitet

Implementering og test af løsning inden idrifttagelsen

Læs mere »

Go live med ny IT-løsning. Idrifttagelse, implementering af it system

Idriftsættelse og Go-Live med ny virksomhedsløsning

Læs mere »

Tillægsløsninger frem for specialudvikling bør overvejes
Dynamics 365 BC NAV tillægsløsninger  med standard moduler og add ons

Tillægsløsninger og Dynamics Add Ons

Der er ingen grund til selv at opfinde den dybe tallerken hver gang. Måske har vi allerede udviklet den brik, som du står og mangler...

Læs mere ...

Send mail med PDF af fakturaen, kontoudtog mm direkte fra NAV

VisionPDF

Læs mere ...

Webshop til Business Central, bestillermodul, B2B, B2C, selvbetjening

VisionWebShop

Med VisionWebShop kan dine kunder købe dine varer døgnet rundt. Webshoppen er naturligvis fuldt integreret til Business Central (og Dynamics NAV)!

Læs mere ...

Brancheløsninger baseret på standard software forsyning, supply

Brancheløsninger

VisionPeople Consulting har stor erfaring med sparring og levering og implementering af integrerede virksomhedsløsninger inden for en række brancher.

Læs mere ...