VisionRoadMap - gør visioner til virkelighed!

Med metoden VisionRoadMap™ fra VisionPeople Consulting A/S sættes virksomhedens visioner i relation til brugen af IT som understøttende værktøj.

Når vores kunder står over for nye projekter, eller når virksomheden har brug for at få overblik over eventuelle forestående projekter - og ikke mindst økonomien heri, udfører VisionPeople gerne en proces, som vi kalder: "VisionRoadMap".

VisionRoadMap er din sikkerhed for at foretage de rigtige valg, når du overvejer at implementere en ny it-løsning i din virksomhed.

Med VisionRoadMap begynder vi med en overordnet gennemgang af din virksomheds nuværende arbejdsprocesser samt de fremtidige ønsker og visioner. Det hele nedbrydes i overskuelige og fleksible delprojekter, som sikrer succesfulde implementeringer og gradvist øger den forretningsmæssige værdi. Samtidig sigter det hele mod, og tager højde for, virksomhedens overordnede visioner.

VisionRoadMap består af en Workshop og en Rapport:

  • VisionRoadMap Workshop
    Den indledende VisionRoadMap Workshop styres af VisionPeople Consulting. Her beskriver virksomheden (ledelsen eller repræsentanter herfor) sine forretningsområder, medarbejderroller, interessenter, udfordringer, it-struktur samt redegør for de forretningsmæssige ønsker og visioner på et overordnet niveau.
  • VisionRoadMap Rapport
    VisionRoadMap Rapporten udformes af VisionPeople Consulting og opsummerer de på workshoppen drøftede områder. De IT-mæssige muligheder - i forhold til de fremkomne ønsker og visioner - beskrives. Dette nedbrydes i overskuelige delprojekter med et overordnet bud på de økonomiske rammer samt en prioriteret rækkefølge. Formålet med rapporten er således at give ledelsen et beslutningsgrundlag i forhold til de enkelte delprojekter.

Mest muligt standard
VisionRoadMap har blandt meget andet det formål, at den nye virksomhedsløsning - baseret på standardteknologi/-produkter som eksempelvis Business Central - kan tilpasses og implementeres på en måde, der i størst mulig udstrækning tilgodeser virksomhedens nuværende kritiske arbejdsprocesser og fremtidige visioner.

Der tages udgangspunkt i VisionPeople Consultings idegrundlag om at integrere Microsoft-produkter som Business Central med andre Microsoft standardplatforme og -produkter (webløsninger, .Net-applikationer, mobile løsninger, Dynamics CRM, selvbetjeningsportaler/webshops, Reporting Services, Office365, Sharepoint m.fl.), således at tilretninger i det enkelte produkt holdes på et minimum.

VisionPeople Consulting's medarbejdere bidrager i samarbejdet med både solid forretningsforståelse og IT-erfaring. Dette er opnået gennem flere års erfaring fra erhvervslivet samt fra it-verdenen, inden for henholdsvis Microsoft Dynamics, og inden for Microsoft's øvrige teknologier og løsninger.

VisionPeople står gerne til rådighed for nærmere uddybning af VisionRoadMap i relation til netop din virksomheds visioner og forestående projekter.

Kontakt os
Projektdefinition

Projektdefinition

Læs mere »

Analyse af krav og ønsker før udvikling. Kravspecifikation workshop

VisionScope - Analyse af krav og ønsker

Læs mere »

Udvikling af krav vs standard. Specialprogrammering eller standard

Udvikling af specifikke krav og ønsker

Læs mere »

Implementering og test af løsning. Test at krav er opfyldt. Kvalitet

Implementering og test af løsning inden idrifttagelsen

Læs mere »

Go live med ny IT-løsning. Idrifttagelse, implementering af it system

Idriftsættelse og Go-Live med ny virksomhedsløsning

Læs mere »