Implementering og test af løsning inden idrifttagelsen

Implementering, konfigurering og jeres test af løsningen, inden idriftsættelsen

Efter installationen af den nye løsning skal I uddannes, så I kan gennemteste den udviklede løsning. Det er i denne fase, at den største arbejdsbyrde ligger for jer, og det er her, der skal sættes ekstra ressourcer ind for at få fundet eventuelle uhensigtmæssigheder og fejl, så disse kan håndteres inden idriftsættelsen.

VisionPeople tilbyder at assistere jer med testen (og evt. uddannelsen) af løsningen, således at testbrugernes eventuelle spørgsmål kan blive håndteret på stedet, så testprocedurerne ikke går i stå, eller bliver nedprioriteret til fordel for "de øvrige arbejdsopgaver", som I stadig skal løse i dagligdagen, samtidig med testen.

Testperioden kan variere med antallet af testbrugere og løsningernes kompleksitet men vil typisk blive planlagt til gennemførelse over 3-6 (intense) kalenderuger med daglig dialog mellem testbrugerne og jeres projektleder, der også dagligt vil kommunikere med VisionPeople's projektleder, så I får testet den samlede løsning, og vi løbende får rettet de rapporterede fejl og eventuelle uhensigtsmæssigheder, hvorefter I kan færdigmelde en succesfuld test og kan underskrive en Overtagelsesprøve:

VP_Surestep_GoLive


Efter gennemført Overtagelsesprøve (og aftalt uddannelse af eventuelle øvrige medarbejdere) idrifttages den nye løsning hos jer.

 

Metode for implementering af Microsoft løsninger og Business Central

VisionRoadMap - gør visioner til virkelighed!

Læs mere »

Projektdefinition

Projektdefinition

Læs mere »

Analyse af krav og ønsker før udvikling. Kravspecifikation workshop

VisionScope - Analyse af krav og ønsker

Læs mere »

Udvikling af krav vs standard. Specialprogrammering eller standard

Udvikling af specifikke krav og ønsker

Læs mere »

Go live med ny IT-løsning. Idrifttagelse, implementering af it system

Idriftsættelse og Go-Live med ny virksomhedsløsning

Læs mere »