Projektdefinition

VisionPeople har god erfaring med at rådgive virksomheder til den rette løsning på virksomhedens forskellige udfordringer.

Vi deltager gerne så tidligt i forløbet som muligt, når en virksomhed har brug for en (eller flere) nye IT-løsninger til at løse konkrete problemer, og som fundament og værktøj til at realisere virksomhedens visioner.

Den indledende fase kalder vi: "Projektdefinition", hvor vi sammen med virksomhedens ledelse drøfter jeres nuværende og/eller kommende udfordringer samt lytter til virksomhedens strategier og visioner. På baggrund heraf rådgiver vi ledelsen bedst muligt omkring, hvordan IT-systemer evt. kan hjælpe og understøtte virksomhedens visioner, og vi definerer sammen et eller flere delprojekter, som vi kan arbejde videre med.

Ofte afsættes nogle økonomiske rammer for det eller de kommende projekter, og VisionPeople udfærdiger et egentligt tilbud på det aftalte projekt eller delprojekt.

VP Surestep Figur


Når I er klar til at indgå et samarbejde herom, underskrives aftalegrundlaget, så begge parter er enige om projektet, som herefter går ind i Analysefasen.

 

Se også:
Metode for implementering af Microsoft løsninger og Business Central

VisionRoadMap - gør visioner til virkelighed!

Læs mere »

Analyse af krav og ønsker før udvikling. Kravspecifikation workshop

VisionScope - Analyse af krav og ønsker

Læs mere »

Udvikling af krav vs standard. Specialprogrammering eller standard

Udvikling af specifikke krav og ønsker

Læs mere »

Implementering og test af løsning. Test at krav er opfyldt. Kvalitet

Implementering og test af løsning inden idrifttagelsen

Læs mere »

Go live med ny IT-løsning. Idrifttagelse, implementering af it system

Idriftsættelse og Go-Live med ny virksomhedsløsning

Læs mere »