Styr og følg din økonomi med få ressourcer!

Har du mulighed for at få et 100% opdateret billede af alle firmaets økonomiske transaktioner uden at skulle bruge lang tid på at søge disse informationer i flere systemer? - hvis ikke, så læs hvordan VisionPeople kan hjælpe dig med at få dette overblik.

Der kommer flere og flere data i virksomhederne i dag og begreber som BIG DATA bruges ofte om denne stigende mængde af forskellige data. Een ting er ustrukturerede data som; dokumenter, e-mails etc., men også transaktioners datamængder stiger voldsomt. VisionPeople samler alle disse data enten i Dynamics NAV, Dynamics CRM eller et BI (Business Intelligence) værktøj, afhængig af situationen.

Ledelsens rapporteringsløsninger skal opbygges, så brugerne kan finde de rette informationer på det rette tidspunkt og indenfor rimelig tid!. Derfor skal man tænke mere på at servere informationen - d.vs. den gamle "Knowledge Management" tanke om, at folk skal have informationerne, når man skal bruge dem, uden at søge for lang tid. Det er vigtigt, at tallene er valide og aktuelle, men frem for alt tilgængelige, derfor "Data is King - Distribution is Everything".

Mange datakilder i virksomheden skal samles for at give overblik:

Styring af sikkerhed_1 

Ofte har man fra ledelsens side adgang til alle data, men det kræver tit meget arbejde at finde og sammenstille dem - og hér kan BI-systemer hjælpe med at give overbliket:

      Powerbi Kun Figurer

Udfordringer med systemerne:

 • Systemerne kan være komplicerede og vanskelige at få information ud af
 • Ineffektivitet og utilfredse brugere
 • Høje administrative omkostninger - skal supportere mange systemer
 • Problemer med Klient Software - Integration
 • Mangler enkelthed og fuld funktionalitet
 • Omkostningskrævende introduktion af medarbejdere
 • Mangler tilpasninger til den enkelte bruger
 • Adgang til information - flere log-on's
 • Dårlig udnyttelse af investeringer i Database/ERP-systemer

Beslutningsgrundlaget:

 • Dobbelt arbejde er dyrt - forkerte beslutninger
 • Meget tid bruges til at genfinde information og skabe overblik
 • Stigende behov for at fra-sortere information
 • Forecast contra historiske informationer
 • Hurtig integration af nye afdelinger og virksomheder
 • Information contra Databaser/ERP
 • Mangler værktøjer til at samle og distribuere data i hele organisationen på en nem måde
 • Mangler ofte en samlet og kendt brugergrænseflade 

I VisionPeople har vi gennem årtier hjulpet store og små virksomheder med at få overblikket og med at finde og implementere de rette løsninger, som giver virksomhedens ledelse den nødvendige information - dér hvor ledelsen har brug for informationen til at træffe de rette afgørelser.

Vi vil også gerne i dialog med dig om netop jeres behov, så kontakt VisionPeople Consulting her>> - eller ring til os på 7023 3200 og aftal et møde.