Effektiv projektstyring og opfølgning til Navision!

Stramme tidsplaner, fokus på økonomien og effektiv udnyttelse af de ressourcer, der deltager i projekter, både interne og eksterne, er vigtige elementer i næsten alle projekter i dag. Sker der ædnringer i de planlagte aktiviteter, omkostninger, i ressourcesammensætningen etc. skal dette kunne styres enkelt og effektivt og kommunikeres til alle interessenter.

En effektiv projektstyring kræver, ud over gode processer, nogle stærke værktøjer til at understøtte disse processer og eksekveringen af disse, samt opfølgning herpå, både som læreproces og for den økonomiske del. Vi har værktøjer, der gør dette arbejde overskueligt for den enkelte medarbejder i virksomheden.

Med udgangspunkt i den økonomiske rapporteringsstruktur eller omkostningsnedbrydning som projektlederen og den øvrige ledelse ønsker, "skubber" vi denne struktur ud i planlægningsværktøjer, projekt- og tidsregistreringsværktøjer, således at projektledere, projektdeltagere og andre interessenter kan styre planer, fremdrift og rapportering af omkostninger, tid og ressourceforbrug løbende, for de dele af projektet de er ansvarlige for. Der opsættes et samlet overblik over alle projekter, delprojekter der via web og mobile enheder kan følges løbende med on-line data og fuld integration til bl.a. Dynamics NAV.

Projektleder_1                Projektleder_2

Ugeregistrering   

Kontakt VisionPeople Consulting her>> - eller ring til os på 7023 3200 og aftal et møde for at høre mere om din virksomheds muligheder med VisionPeoples integrationsprodukter.