Forberedelser til årsafslutning Classic Client

Valuta

Hvis I benytter valutakurser, bør disse reguleres, inden der laves en årsafslutning. Hvis ikke der benyttes valuta, eller kurserne der bogføres altid er valide, kan dette afsnit springes over.

Kursreguleringen sikrer, at der laves en regulering, hvis kurser har ændret sig, siden bogføringen af Debitor-, kreditor-, finans- eller bankposter.

Kørslen findes under Økonomistyring->Finans-> Periodiske aktiviteter-> Valuta

Kursreg

Startdato: Dette felt udfyldes normalt ikke, men du kan indtaste en dato for at angive starten på den periode, hvor posterne skal reguleres.
Slutdato: Her kan du angive den sidste dato for regulering af poster. Denne dato er normalt den samme som bogføringsdatoen i feltet Bogføringsdato.
Bogføringsbeskrivelse: Her kan du skrive en tekst til de finansposter, der bliver oprettet ved kørslen. Som standard foreslås Kursregulering af %1 %2, hvor %1 erstattes af valutakoden, og %2 af det valutabeløb, der er reguleret, dvs. at teksten kunne være: Kursregulering af DEM 38.000.
Bogføringsdato: Her kan du angive den dato, hvor finansposterne skal bogføres. Denne dato er normalt den samme som slutdatoen i feltet Slutdato.
Bilagsnr.: Her kan du angive et bilagsnummer, der skal vises på de finansposter, der bliver oprettet ved kørslen.
Reguler debitor, kreditor og bankkonti: Her skal du markere afkrydsningsfeltet, hvis du vil regulere for valutasvingninger i debitor, kreditor og bankkonti.
Reguler finanskonti for ekstra rapp.valuta: Her skal du markere afkrydsningsfeltet, hvis du bogfører i en ekstra rapporteringsvaluta, og du vil regulere finanskontiene for valutasvingninger mellem den relevante regnskabsvaluta og den ekstra rapporteringsvaluta.
Klik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.

Lager

For at sikre at lagerværdien opgøres korrekt, bør varernes kostpriser reguleres. Dette kan enten være sat op til at ske automatisk under Lageropsætning, eller det kan ske periodevis ved at køre indbyggede kørsler i Microsoft Dynamics NAV.

Hvis I ikke benytter varer, kan dette afsnit springes over.

Først køres kørslen ”Juster kostpris – vareporter”. Dette sikrer, at de kostpriser, der bogføres i finansregnskabet, er opdateret, når du har udført kørslen.

Kørslen findes under Økonomistyring-> Lager-> Prisberegning

Justkostpris

Når kostpriserne er blevet justeret, køres kørslen ”Bogfør lagerregulering”, som findes under Økonomistyring-> Lager-> Prisberegning->Bogfør

Lagerreg

I hjælpen for begge rapporter findes en udførlig beskrivelse af, hvad de gør.

Afslut perioder

For at kunne afslutte året, startes med at afslutte perioderne i året. Dette gøres under

Økonomistyring-> Finans-> Periodiske aktiviteter- Regnskabsår-> Regnskabsperioder

Perioder

Bemærk: Når en periode er afsluttet, kan den ikke åbnes igen.

Klik på knappen ”Afslut år”. Det vil vise følgende besked:

Afslutbesked

Regnskabsår afsluttes i rækkefølge, så hvis der er perioder fra tidligere, der ikke er blevet lukket, vil disse blive lukket først.

Lagerperioder kan åbnes og lukkes efter behov.

Derefter skal resultatet overføres til balancen. Dette sker ved at afvikle kørslen ”Nulstil resultatopgørelse”, som findes under Økonomistyring-> Finans-> Periodiske aktiviteter- Regnskabsår

Denne kørsel vil se på saldoen for alle konti, der er af type Resultatopgørelse, og generere en kladde på en Ultimodato. Denne dato vedrører hverken gammelt eller nyt regnskabsår, og benyttes udelukkende til at bogføre nulstillingen med.

Nulstilres

Regnskabsårets slutdato: Her kan du angive den sidste dato i det afsluttede regnskabsår. Dette felt skal udfyldes. Det bruges af programmet til at bestemme ultimodatoen.
Finanskladdetype: Her kan skal du angive navnet på den finanskladdetype, posterne skal placeres i. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist de eksisterende finanskladdetyper.
Finanskladdenavn: Her kan du angive, hvilket finanskladdenavn posterne skal placeres i. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist de eksisterende finanskladdenavne.
Bilagsnr.: Hvis du har udfyldt felterne Finanskladdetype og Finanskladdenavn, udfyldes dette felt automatisk under kørslen med det næste ledige nummer fra nummerserien til kladdenavnet. Du kan også udfylde feltet manuelt.
Resultatkonto: Angiv den konto, hvor resultatposter skal placeres. Klik på AssistButton til højre for at vælge kontoen.
Bogføringsbeskrivelse: Her kan du skrive den tekst, posterne skal forsynes med. Som standard foreslås Nulstil resultatopgørelse.
Nulstil pr. Konc.virksomhedskode: Marker feltet, hvis der skal oprettes en post for hver Konc.virksomhedskode.
Nulstil pr. Dimensioner: Hvis der skal oprettes en post for hver dimension, der anvendes i finanskontoen, skal du klikke på AssistButton til højre og vælge koder for dimensionerne.

Hvis der ønskes at kunne lave rapportering på dimensioner, f. eks. balance rapporter afgrænset på dimensioner, er det vigtigt, at nulstil pr. Dimension er udfyldt med de dimesionskoder, man ønsker at kunne rapportere på.

Lagerperioden er lukket: Dette felt angiver, at lagerperioder med slutdatoer, der er den samme som eller senere end den sidste dato for regnskabsperioden, er lukkede.

Hvis du ikke vil lukke efter koncernvirksomheder eller dimensioner, oprettes der kun en post for hver konto.
Klik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.

Den dannede kladde gennemgås og bogføres. Det er først ved bogføringen, at selve nulstillingen sker.

Efterposteringer:

Efter regnskabet er afsluttet og nulstillet, er det stadigt muligt at lave efterposteringer.
Efterposterringer bogføres på den dato, de vedrører i den afsluttede periode. Og kørslen Nulstil resultatopgørelse køres igen og kladden bogføres.
Disse finansposter vil få en markering i feltet ”Efterpost” og kan derfor nemt kunne findes frem igen.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til årsafslutningen eller ønsker konsulentassistance hertil, så klik her og angiv dit spørgsmål, så vil VisionPeople kontakte dig og aftale det videre forløb>>

Vi ser frem til at høre nærmere fra dig.

Du er også velkommen til at kontakte os direkte:
Dynamics 365 BC NAV tillægsløsninger  med standard moduler og add ons

Tillægsløsninger og Dynamics Add Ons

Der er ingen grund til selv at opfinde den dybe tallerken hver gang. Måske har vi allerede udviklet den brik, som du står og mangler...

Læs mere ...

Gratis hjælp til Dynamics NAV 365 og andre tillægsløsninger

Support

Få assistance til, hvordan du skal bruge dit IT-system. Mail eller ring til vores konsulenter i supportafdelingen, så hjælper vi dig.

Læs mere ...

Fast pris på opgradering og konvertering til nyeste Navision

Fast pris på opgradering til ny NAV

Der er flere veje til målet, når man skal have implementeret en ny løsning. VisionPeople har solid erfaring med succesfulde implementeringer

Læs mere ...