Har du styr på / og ved du hvordan du bruger filtre i Navision?

Filtre

Felt- og tabelfiltre kan bruges, hvis du i et vindue kun vil have vist bestemte konti, debitorer, kreditorer, poster eller andre records. FlowFiltre bruges til at begrænse oplysninger i felter, der viser beløb eller antal.

Du angiver et filter ved at definere kriterier for ét eller flere felter i en tabel. Programmet kontrollerer alle records, og kun de records, der opfylder dine kriterier, slippes gennem filteret. Hvis der er angivet kriterier for flere felter på én gang, skal records opfylde alle kriterierne for at slippe igennem filteret.

Bemærk!

Felt- og tabelfiltre afhænger af de respektive vinduer. Hvis du angiver et filter for en tabel i et vindue, og derefter får vist den samme tabel i et andet vindue, betyder det, at filteret ikke er aktivt i dette vindue. Filteret vil dog være aktivt i det vindue, hvor det blev angivet, indtil det fjernes.

Filtrene er aktive, indtil du fjerner dem, eller erstatter dem med nye. Du kan fjerne et filter ved at klikke på Vis alle i menuen Vis.

Filtre er en særlig facilitet i Navision, der gør det muligt at afgrænse en mængde oplysninger. Der er 3 slags filtre:

 • Feltfiltre
 • Tabelfiltre
 • FlowFiltre

 Filtre i navision

 • Feltfilter  - Afgrænser det felt hvor markøren står når funktionen aktiveres.
 • Tabelfilter -  Bruges til at definere kriterier for flere felter.
 • FlowFilter - Afgrænser indholdet i felter, der viser beløb og eller mængder,  som programmet beregner på grundlag af poster i andre tabeller.
 • Vis alle - Fjerner alle filtre, dog med undtagelse af FlowFilter.

Såfremt du har sat et filter i programmet, vil det altid være vist ved at der i din statuslinje står FILTER som i skærmbillede nedenfor.

Filterinformation  

Nedenfor er der lavet et eksempel på hvordan du kan bruge et feltfilter.

Sådan bruges et feltfilter

Nedenfor vises en beskrivelse af, hvordan et feltfilter bruges til at filtrere data i tabellen Debitor, så den kun indeholder debitorkort, hvor sælgerkoden er PS.

 1. Åbn vinduet Debitorkort.
 2. Klik i feltet Sælgerkode.
 3. Klik på Feltfilter i menuen Vis, eller tryk på F7.
 4. Skriv PS, og klik på knappen OK.

Hvis du efterfølgende blader i debitorkortene kan du se, at der kun vises debitorkort med PS i feltet Sælgerkode. De øvrige debitorer findes stadig i databasen, men vises først igen, når filteret fjernes

 1. Klik på Vis alle i menuen Vis, eller tryk på Shift+Ctrl+F7.

Du kan nu igen se alle kort i tabellen Debitor.