Customer Relationship Management

Få styr på virksomhedens kommunikation med samarbejdspartnere og overblik over virksomhedens processer 

Find, tiltræk, bevar og servicer de rette kunder - og styr dine relationer, så de skaber mest mulig værdi! Få et CRM-system, som giver adgang til de nødvendige informationer - også via Office 365, SharePoint og Delve, så du kan fokusere på de kunder, der er værdifulde - ikke bare i dag, men også fremover.

VisionPeople Consulting har stor erfaring med implementering af CRM-løsninger, som er integreret med virksomhedens andre systemer, herunder økonomisystemet. Enten baseret på CRM-modulet i Microsoft Dynamics NAV (Navision) - eller Microsoft Dynamics Sales. 

  • CRM-modulet i Microsoft Dynamics NAV er en integreret del af Microsoft Dynamics NAV og forbinder al kritisk forrretningsinformation med virksomhedens salgs-, marketing- og kundedata.
  • Microsoft Dynamics 365 (Sales) er integreret til Microsoft Outlook i Office 365, SharePoint, Delve og omfatter bl.a. håndtering af emner og salgsmuligheder, et komplet overblik over kundens historik, automatisk håndtering af servicerapporter, en søgbar vidensbase og kampagnestyring. Microsoft CRM indeholder desuden rapporteringsværktøjer, der gør det muligt at foretage præcise forecasts og målinger på aktivitetsniveau og effektivitet. VisionPeople Consulting har udviklet VisionCRM Connector, som let og enkelt forbinder Microsoft Dynamics Sales med Microsoft Dynamics NAV. Dermed får du glæde af det bedste fra begge verdener! 

Alle ved, at det er vigtigt at håndtere sine kunder optimalt - lige fra marketing, salg, til service og support. Det er derfor vigtigt at have et samlet overblik over sine kundedata for at få en optimal håndtering af virksomhedens kundedata og arbejdet med disse. 

Integration af kundedata har været brugt i mange sammenhænge igennem mange år, men en stigende konkurrence og krav fra kunderne stiller større og større krav til kvaliteten af de kundedata, der går fra det ene system til det andet.  

Ved at implementere CRM med fokus på Master Data Management på kundedata vil du få: 

  • En høj datakvalitet
  • Integreret kundedata i et samlet system (Sales)
  • Et fuldt overblik over dine kundedata – stærke rapporter og dashboards
  • Reducerede omkostninger
  • Minimeret fejl i kundedata som dubletter
  • Optimeret arbejdsprocesser. 

Mange virksomheder arbejder i mange forskellige systemer, som økonomisystemer, CRM-systemer, applikationer til internetsalg etc., der øger sandsynligheden for forkerte data og dubletter. Dubletter er et af de store problemer med integration af kundedata, da en kunde vil kunne være i flere systemer med forskellige informationer. Dette vil kunne ødelægge overblikket over din virksomheds kundedata.  

VisionPeople vil i det følgende skitsere, hvordan man kan få forretningsværdi ud af at anvende Microsoft CRM i et fremtidigt IT Enterprise arkitektur, hvor konsoliderede kundedata, herunder kundetilhørsforhold, salg til mange typer kunder etc. får større og større betydning for at nå de opsatte salgsmål, kundefastholdelsesprogrammer og mersalg til eksisterende kunder, som mange virksomheder har fokus på. 

CRM i "en moderne Enterprise arkitektur" 

Når virksomheder i fremtiden vil opgradere eller udskifte sine ERP-løsninger (økonomisystemer) for at kunne tilbyde forretningen fortsat support og drift af en tidssvarende ERP-løsning og løbende vedligeholdelse af centrale elementer i en sådan løsning, bliver det en helt anden tilgang til brugen af ERP-systemet, end man kender i dag.  

Der vil nemlig være fokus på roller og processer i stedet for funktioner, som man kender fra den ”gamle” ERP-løsning. I denne sammenhæng smelter ERP, SCM, MPS, CRM og webportaler mere og mere sammen – derfor giver det god mening, at man tidligt tænker CRM ind i denne rolle / procestilgang til at dække de salg-, marketing- og servicemæssige behov, der er på kort og lang sigt. 

CRM strukturen 

  

Integration mellem de forskellige systemer:
For at kunne flytte og opdatere data mellem virksomhedens forskellige systemer, kræver det, at man kender de forskellige systemers datamodel og har nogle gode værktøjer, der kan hjælpe med at håndtere data – integration bliver her meget centralt.  

Der kan bruges mange forskellige metoder og værktøjer til integration mellem systemer. Det er vigtigt at bruge afprøvede og standardiserede værktøjer, da man løbende skal kunne opgradere disse værktøjer, så de kan bruges med de nye versioner, der kommer af forskellige databaser og forretningsapplikationer, så man hele tiden kan få sit dataflow til at fungere – d.v.s kunne arbejde med sine masterdata på f.eks. kundedata uden problemer i hverdagen. Et andet vigtigt parameter er, at de valgte værktøjer helst skal kunne konfigureres til at flytte data mellem systemerne og ikke kodes/udvikles, da man, med for meget kode/udvikling, kan få skabt ustabile løsninger, der er svære for flere forskellige personer at vedligeholde, da kun en eller få personer kender koden. 

VisionPeople har, på Microsoft teknologi, udviklet og gennem mange år solgt VisionCRMConnector, der bruges til at samle data fra Dynamics NAV i Dynamics Sales. Kontakt os her og få mere information om CRM og integrationer: 

Kontakt os