Fuld integration mellem Dynamics CRM og NAV

VisionCRM Connector kobler Microsoft Dynamics NAV (Navision) og Microsoft Dynamics CRM sammen, så de virker som én løsning.

VisionCRM Connector udveksler de ønskede data - uden brugeren bemærker det. Virksomheden undgår den dyre og ressourcekrævende proces med at vedligeholde og opdatere informationer i to systemer og reducerer antallet af manuelle fejl.

Løsningen er ikke blot en synkronisering mellem to databaser.
Ved at bruge de bedste integrationsværktøjer fra begge systemer giver vi adgang til såvel data som funktionalitet fra begge systemer. Herved opleves en fuldt integreret løsning. Man kan vælge, om data skal gå fra det ene system til det andet, eller om udvekslingen skal ske den anden vej, eller om udvekslingen skal ske begge veje.

I brochuren herunder kan du se administrationsværktøjet, hvor man beslutter, hvilke felter i henholdsvis økonomisystemet og CRM-systemet, der skal udveksles mellem hinanden. Du kan også se eksempler på skærmbilleder, der illustrerer funktionaliteten.

Download brochure 

Kontakt os