Fast pris på implementering af standard Dynamics 365 Business Central

Få en ide om prisniveauet for køb eller leje og implementering af en ny Dynamics 365 BC-løsning

Hvis du går med overvejelser omkring anskaffelse af nyt ERP-system, eksempelvis Dynamics 365 Business Central fra Microsoft, så har vi nedenfor opstillet prisstrukturen for implementering af udvalgte standardmoduler i Dynamics 365 BC til 3 navngivne brugere (evt. flere personer):

Lej en 365BC-licens til 3 navngivne brugere: 1.335,- kr. om måneden. 

For at komme godt igang med implementeringsprojektet, bør der afsættes økonomi af til nedenstående konsulentydelser, som naturligvis kan variere fra virksomhed til virksomhed, afhængig af, hvilke personer, der skal bruge løsningen og kompleksiteten i arbejdsgangene i virksomheden, som systemet skal understøtte:

Projektopgave: Estimeret antal konsulentdage: Kommentar:
Etablering og oprettelse ½-1 dag til etablering/oprettelse  Kan installeres på jeres egen server, på jeres hostede server eller "i skyen" hos Microsoft.
Opsætningsassistance til systemetparametre 2-3 dage Assistance til opsætning af kontoplan, debitor-, kreditor- og varebogføringsgrupper, moms, finansdimensioner etc.
Evt. konvertering af stamdata (kunder, varer, leverandører m.m.) og åbne poster fra nuværende økonomisystem Ubekendt. Afhænger af, hvilke stamdata, der ønskes konverteret. Vi har Excelark, som I kan udfylde med stamdata, og som vi indlæser i 365BC på ca. 1-2 dage. Haves en gammel Navision- eller Dynamics NAV-version, kan vi give tilbud på fuld konvertering af stamdata og historiske poster samt evt. specialprogrammering.
Uddannelse af op til 8 personer 2-3 dage Uddannelse i standardmodulerne: Finans, Salg, Køb, Lager og generel brug af NAV. Uddannelse i flere moduler og tillægsløsninger tilbydes særskilt.
Udvikling af specialfunktionaliet Ubekendt. Vi kender ikke til omfanget af virksomhedens behov for specialudvikling og evt. integrationer til øvrige systemer (bank, Webshop m.m.)
Projektledelse 1-2 dage (afhængig af projektets omfang!) Planlægning/koordinering og løbende opfølgning på projektets milestones og evt. ændringsanmodninger samt håndtering heraf.
Brugersupport 1-2 dag Igangsætningsassistance og support af brugerne.


Typisk kan ovenstående opgaver i forbindelse med implementering af de nævnte standardmoduler i 365BCgennemføres til en pris på mellem 60. og 80.000,- kr. (excl. analyse, specialudvikling og konvertering) i en virksomheden, hvor eksempelvis 5 personer, skal bruge systemet.

Såfremt du ønsker at kende til løsningen og projektets samlede økonomi inden implementeringen, anbefaler VisionPeople afholdelse af en VisionScope-workshop på eksempelvis 1 dag, hvor standard 365BC gennemgåes på overordnet niveau i forhold til virksomhedens kritiske arbejdsgange, og 1-2 dages dokumentation heraf. Fravælges dette, er det standard 365BC (omkring de nævnte moduler), der implementeres hos virksomheden.

Vi giver gerne en fast pris på udførelsen af de aftalte opgaver, således at eksempelvis:

  • Oprettelse eller installation på jeres SQL-server og op til 3 lokale PC'er
  • 2 dages opsætningsassistance
  • VisionPeople's pakke med fast design af faktura, kreditnota og kontoudtog
  • 2 dages uddannelse
  • 2 halve dages igangsætningsassistance
  • Projektledelse 

leveres til en fast pris på 70.000,- kr. excl. moms og kørsel. Implemeringsopgaverne vil typisk forløbe over en periode på 2-4 kalenderuger for ovenstående, og kræver fuld fokus fra virksomheden, således at der allokeres den fornødne tid til gennemførelsen heraf.

Såfremt virksomheden har specialønsker til programmering og evt. konvertering af data (og specialprogrammering) fra andre løsninger, skal der sættes økonomi af hertil i projektet.

Kontakt VisionPeople, så vi kan få en drøftelse af, hvilke behov din virksomhed har - og så vi kan give jer en fast pris på implementering af en ny virksomhedsløsning.

Kontakt os

 

 

Per Ibsen - Direktør Skrevet af: Per Ibsen - Direktør