Få dine Microsoft-produkter til at fungere som ét system!

 

VisionPeople Consulting har gennem årene udviklet en række kundespecifikke og generelle produkter, som gør det muligt at få Microsoft systemerne til smelte sammen til én løsning for virksomhedens brugere.

Vidensdeling på tværs af virksomheden - og det at gøre relevante data tilgængelige dér, hvor forskellige medarbejderroller har brug for dem - har VisionPeople Consulting gjort til sit kendemærke i markedet. Ikke mindst hos Microsoft.

Vi har siden virksomhedens begyndelse leveret løsninger, der integrerer Microsoft Dynamics NAV (Navision) og øvrige Microsoft-løsninger som - fx Office og Sharepoint - med hinanden, til glæde for den enkelte medarbejder og for virksomheden.

Lad dig inspirere ved at klikke på et udvalg af vores færdige integrationsløsninger, eller kontakt os og oplev selv, hvordan vi leverer integrerede og brugervenlige virksomhedsløsninger, med udgangspunkt i den enkelte medarbejders specifikke behov.

Kontakt os