Integrationsløsninger

Gør relevante data tilgængelige for medarbejderne - der, hvor der er brug for dem!

VisionPeople Consulting A/S har gennem årene udviklet en række kundespecifikke og generelle produkter, som gør det muligt at få systemerne til smelte sammen til én løsning for virksomhedens brugere. Vidensdeling på tværs af virksomheden - og det at gøre relevante data tilgængelige dér, hvor forskellige medarbejderroller har brug for dem - har VisionPeople Consulting gjort til sit kendemærke i markedet. Vi har siden virksomhedens begyndelse leveret løsninger, der integrerer Microsoft Dynamics NAV (Navision) og øvrige Microsoft-løsninger med hinanden, til glæde for den enkelte medarbejder, og derved også for virksomheden. Microsoft har tilkendegivet deres anerkendelse ved at kåre VisionPeople Consulting til Årets Microsoft ISV (Independent Software Vendor) Partner i 2006.

Lad dig inspirere ved at klikke på et udvalg af vores standard integrationsløsninger i menuen til venstre.

Du er også velkommen til at kontakte os nedenfor

Kontakt os
Per Ibsen - Direktør Skrevet af: Per Ibsen - Direktør