Fusion af 3 Forsyningsvirksomheder til 1 samlet løsning

VisionPeople hjalp med at få 3 forsyningsvirksomheders forskellige IT-systemer sammenlagt til én samlet løsning, som brugerne kunne benytte 1. dag på arbejdet i den nye organisation.

Der er mange bolde i luften, når forsyningsvirksomheder skal sammenlægges og fremstå som 1 samlet enhed - og IT-systemerne er blot et område, der skal håndteres i processen.  

Et godt indblik i hvilke IT-systemer, som benyttes hos de forskellige forsyningsvirksomheder, og ikke mindst hvordan systemerne kan benyttes, er afgørende for at få tilrettelagt en god og eksekverbar projektplan for at få de forskellige systemer lagt sammen til en samlet løsning, når eksempelvis flere forsyningsvirksomheder skal sammenlægges til en ny forsyningsvirksomhed.  

Efter identificering af de enkelte arbejdsområder og dialoger omkring, hvordan arbejdsopgaverne udføres hos medarbejderne i de forskellige forsyningsvirksomheder, blev der i dette projekt aftalt økonomiske rammer for de enkelte opgaver, således at forsyningsvirksomheden fik overblik over økonomien i projektet.  

Herefter var det VisionPeople's opgave - i samarbejde med projektledere og udvalgte medarbejdere i projektgruppen fra forsyningsvirksomhederne - at sikre, at alle arbejdsprocesser i de sammenlagte forsyningsvirksomheder kunne udføres i den valgte Dynamics NAV-løsning med tilknyttede webløsninger, når de ca. 200 medarbejdere mødte på 1. arbejdsdag på den nye arbejdsplads.  

Projektet blev gennemført efter VisionPeople's projektmetode

VP Surestep Figur


- og leveret til tiden og inden for de aftalte økonomiske rammer - og den nu sammenlagte forsyningsvirksomhed benytter i dag den samme løsning, baseret på Dynamics NAV og tilknyttede webløsninger samt integrationer til relaterede systemer.  

VisionPeople ønsker såvel projektgruppen som de øvrige medarbejdere tillykke med den nye forsyningsvirksomhed - og den fælles IT-løsning.  

Kontakt VisionPeople nedenfor, hvis du vil høre mere om projektet og de processer, som forsyningsvirksomhederne stod over for inden sammenlægningen 

Kontakt os

 

Læs mere om vores løsninger til Forsyningsvirksomheder:
Standard adm. og ERP løsning til forsyningsvirksomhed spildevands cent

Forsyningsvirksomheder

VisionPeople Consulting A/S har rigtig god erfaring med at levere forretningsløsninger til forsyningsbranchen, baseret på standardløsninger fra Microsoft.

Læs mere ...

Fakta om Dynamics NAV / Business Central. Indhold i Navision licens.

Dynamics NAV / Business Central - Microsoft's bedste ERP-system

Over 1,5 millioner brugere verden over kan ikke tage fejl - Dynamics 365 Business Central er Microsoft's mest udbredte ERP-system.

Læs mere ...

Hurtig og effektiv fakturagodkendelse på web og mobil til Dynamics NAV

VisionApproval - fakturagodkendelse på web og mobil

Vi har optimeret processen med godkendelse af købsfakturaer, som nu kan ske via web og mobil, så manuelle print undgås

Læs mere ...

Mobil web App til time og tidsregistrering til Business Central ERP

VisionTime

Smart tidsregistrering fra web og mobil - direkte til Business Central/NAV. Ferie/fravær, KM-regnskab er også inkluderet. Så bliver det ikke lettere...

Læs mere ...

Per Ibsen - Direktør Skrevet af: Per Ibsen - Direktør