Få adgang til data fra Microsoft Dynamics NAV - i Microsoft Office Sharepoint

Ikke alle virksomhedens medarbejdere har behov for at arbejde direkte i Dynamics NAV (Navision), men skal måske blot have specifikke oplysninger ud af systemet.

Ved brug af VisionWebParts til SharePoint kan brugeren få adgang til netop de oplysninger i Dynamics NAV, som er relevante for den enkelte - uden at skulle åbne Dynamics NAV og lede efter data!

VisionPeople Consulting har skabt integrationen mellem Office (SharePoint) og Dynamics NAV, der gør samtlige Microsoft Dynamics NAV data tilgængelige i Office365 og herunder i SharePoint. Naturligvis under hensyntagen til medarbejderens sædvanlige rettigheder i Microsoft Dynamics NAV. Data kan både læses og redigeres fra Sharepoint! Udover at vise Microsoft Dynamics NAV-data direkte på SharePoint er kendte Microsoft Dynamics NAV funktioner fx som filtrering, sproglag og kolonnevalg også tilgængelig på portalen.

Individuelle visninger af data
Den enkelte bruger kan let og enkelt designe web part indholdet, og dermed selv bestemme, hvilke (evt. filtrerede) Microsoft Dynamics NAV-data, der skal gøres tilgængelige på Sharepoint (fx "My Site"). Eksempler herpå er:

• Salgsdata fra Microsoft Dynamics NAV
• Oplysninger om spærrede og/eller debitorudeståender fra Dynamics NAV
• Kreditor- og købsinformationer
• Lagerstatus i Microsoft Dynamics NAV, varebilleder etc.
• Varebeskrivelser, varepriser, leveringstider etc.
• Alle Dynamics NAV rapporter, personale- og ansøgerfotos på HR-portalen
• m.v.

Alle data kan filtreres i forhold til den enkelte brugers specifikke ønsker.
Endelig giver løsningen mulighed for at rapportere tilbage i Microsoft Dynamics NAV - direkte fra SharePoint i Office 365.

Kontakt os og høre mere om mulighederne

Kontakt os