Dynamics 365 er økonomistyring, CRM, Office- and app's

Microsoft's frigivelse af Dynamics 365 understøtter i dén grad VisionPeople's grundlæggende vision.

VisionPeople's fundamentale vision om at integrere alle forretningssystemer og gøre de fornødne data tilgængelige, dér hvor brugeren arbejder, understøttes nu (til dels) via en cloudbaseret standardløsning fra Microsoft, som har fået navnet: Microsoft Dynamics 365. 

Dynamics 365 er til virksomheder, der ønsker cloudbaserede standardsystemer (hosted hos Microsoft's Azure-platform "i skyen") til håndtering af basal økonomi-/finansstyring, kommunikations- og processtyring med mulighed for at tilkoble standardiserede brancheløsninger og moduler i form af "Apps".

Dynamics 365 bygger på de velkendte CRM (nu Sales) og ERP-systemer fra Microsoft:

Der er 2 versioner: Microsoft 365 Business og Microsoft 365 Enterprise.

Business er for virksomheder med max. 300 brugere og giver mod en månedlig abonnementsbetaling (pr. navngiven bruger) adgang til standardfunktionalitet fra Dynamics Sales og Dynamics NAV med mulighed for integration mellem Sales og NAV, men også til/fra Office 365 (bl.a. via "Common Data Model").

Enterprise er (typisk) til virksomheder med over 250 brugere og giver mod en lidt højere månedlig abonnementsbetaling pr. navngiven bruger adgang til standardfunktionalitet fra Dynamics Sales og Dynamics AX, ligeledes med ovenstående integrationsmuligheder. 

Skulle den valgte versions standardfunktionalitet ikke være tilstrækkelig til at imødekomme virksomhedens behov, kan der tilkøbes standard Apps med eksempelvis branchespecifik funktionalitet, og selve basisløsningen inkluderer også BI-værktøjer (PowerBI og Cortana Analytics), så data kan vises for forskellige datakilder. Dynamics 365 er således til virksomheder, der virkelig vil efterleve visionen om udelukkende at benytte sig af standardfunktionalitet til at understøtte virksomhedens arbejdsgange. Som "belønning" herfor sparer virksomheden mange penge og ressourcer på fremtidige opgraderinger, idet Microsoft løbende stiller fremtidige standardløsninger og ny standardfunktionalitet til virksomhedens rådighed. VisionPeople rådgiver, analyserer og assisterer gerne med implementeringen heraf. 

Med introduktionen af Microsoft Flow til Dynamics 365 gives adgang til andre services fra andre datakilder. Eksempel herpå kunne være LinkedIn, hvor sælger automatisk bookes til at kontakte andre personer i LinkedIn-netværket, hvis en nøgleperson stopper hos kunden, så den gode relation og samarbejdet fortsætter. Nyansættelser annonceret på LinkedIn kan ligeledes starte et workflow med en opgave til den kundeansvarlige i Sales om at kontakte den nye person hos kunden.

Vi glæder os til at drøfte mulighederne nærmere med dig.

Kontakt os og hør nærmere