Det med småt om SMV:Digital og hvem kan ansøge om økonomisk støtte til digitalisering

Der er afsat mange millioner i puljer til økonomisk tilskud til små og mellemstore virksomheders digitalisering. Sådan får du en del af kagen

SMV:Digital er et offentligt støttet program, der skal understøtte små og mellemstore danske virksomheders digitale omstilling og styrke deres onlinesalg.

Målgruppe:
Målgruppen for tilskud på 100.000,- kr. er virksomheder med 3-249 fuldtidsansatte og en omsætning på mellem 2,0 mio. kr. og 372 mio. kr. i seneste regnskabsår. 

Målgruppen for tilskud på 25.000,- kr. er mindre virksomheder på mellem 2-20 fuldtidsansatte.

Med-finansiering:
Hvis du vil ansøge om en af puljerne, er der krav om, at virksomheden selv med-finansierer forløbet med 50%. Hvis du således får tildelt 100.000,- kr., så skal virksomheden også selv bidrage med 100.000,- kr., enten i kontanter eller i timer, forbrugt på projektet, beregnet ud fra bruttolønnen og med løbende registrering af timeforbruget.

Uvildighed:
Som godkendt rådgiver skal vi levere kvalificeret rådgivning og anvise de løsninger på markedet, som bedst tilgodeser ansøgerens konkrete behov.

Ved afklaringsprojekter skal vi således præsentere ansøger for flere relevante løsninger, og hvis vi anviser en løsning, som vi selv udbyder, så skal vi udtrykkeligt oplyse ansøgeren herom.

Udbetaling af støtten:
Det er i første omgang virksomheden (ansøgeren, der har fået bevilget en pulje), der indgår aftale med rådgiver og betaler fakturaen for arbejdet. Når virksomheden og rådgiver afslutter projektet, sendes projektregnskabet til Erhvervsstyrelsen, hvorefter virksomheden (der har fået bevilget puljen), får puljen udbetalt. 

Projektregnskabet består af følgende dokumenter:

 • Ledelseserklæring
 • Udbetalingsanmodning
 • Afrapportering
 • Samlet projektregnskab
 • Timeregnskab
 • Faktura og betalingsdokumentation.

Hvad kan der søges støtte til?
Støtten gives til (delvist) at få dækket omkostningerne til analyse og identificering af, hvor virksomheden kan få værdi ved digitalisering, eksempelvis ved optimering af interne manuelle arbejdsgange, webshop til at øge salget til kunder, stregkodeskanning til digitalisering og minimering af fejl etc. Der er mange muligheder, og vi har stor erfaring med netop optimering i virksomheder ved brug af digitale løsninger. 

Helt konkret gives tilskuddet til Potentialeafklaring eller Implementering, som det er definere nedenfor:

Potentialeafklaring 
Dette forløb har til formål at hjælpe dig med at identificere, hvor I virksomheden, der er størst potentiale for at indføre ny teknologi, hvilke teknologier der er relevante at investere i, samt hvad business casen er ved at investere i digitale løsninger. Det kunne være nedenstående aktiviteter, som vi gennemføre sammen i forløbet

 • Overordnet gennemgang af arbejdsprocesser i virksomheden
 • Afklaring af processer, der kan digitaliseres/automatiseres
 • Afklaring af relevant teknologi til digitalisering/automatisering
 • Afklaring af tekniske og organisatoriske barrierer for digitaliseringen/automatiseringen
 • Forretningsudvikling
 • Udarbejdelse af ROI/business case/kravsspecifikation for investering i ny teknologi
 • Leverandøridentifikation og tilbudsindhentning

Implementering
Et implementeringsforløb skal hjælpe virksomheden med at realisere gevinsterne ved ny teknologi, som de enten har investeret i inden for det seneste år eller indkøber i forbindelse med implementeringsprojekt. Det kunne være nedenstående hovedaktiviteter:

 • Hjælp til leverandørstyring og projektledelse
 • Hjælp til gennemførelse af organisatoriske ændringer som følge af implementering af ny teknologi
 • Afklaring af tekniske og organisatoriske barrierer for gevinstrealisering af ny teknologi
 • Uddannelse af relevante medarbejdere i brugen af den specifikke nyindkøbte teknologi
 • Hjælp til teknisk integration af ny teknologi


Mulighederne er mange, så kontakt os og hør mere om vores erfaring med støtteordningerne
 

Kontakt os om mulighederne