VisionPeople Consulting A/S' prisliste over konsulentydelser

VisionPeople Consulting A/S' prisliste for konsulentydelser i relation til Business Central og webløsninger

Kompetence:

 

Timepriser:

Web- og kommunikation

1.395,- kr.

Infrastruktur- og Cloud

1.395,- kr.

Business Central-konsulent

1.595,- kr.

Programmering

1.595,- kr.

Projektledelse

1.595,- kr.

Løsnings- og integrationsarkitektur

1.895,- kr.

Forretningsudvikling/Partner

1.895,- kr.

Afregning af konsulentydelser

1 dag er fra kl. 8:30 til 16:30, inkl. ½ times frokost svarende til 7½ time (fredag dog kun 7 timer) medmindre andet aftales. Udkørende besøg afregnes pr. påbegyndt time, dog min. 3 timer pr. person.

Timer udført efter kl. 16:30 afregnes til den anførte timepris tillagt 50% frem til kl. 18:00. Arbejde udført mellem kl. 18:00 og 08:30 samt weekendarbejde afregnes med den anførte timepris tillagt 100% og skal aftales forud.

Mail- og telefonsupport afregnes pr. påbegyndt kvarter ved køb af supportaftale (se særskilt supportaftale). Telefonsupport uden aftalt supportaftale afregnes pr. påbegyndt ½ time.

Løbende konsulent- og udviklingsopgaver afregnes efter forbrugt tid 1-2 gange om måneden.

Aftalt og booket konsulentydelser afregnes i henhold til aftale.

Aflyser kunden aftalt og booket konsulentydelser afregnes der ud fra følgende:

  • Senest 3 arbejdsdage før: ingen afregning
  • 2 arbejdsdage før: 25% af booket tid
  • 1 arbejdsdag før:   50% af booket tid
  • Samme dag: fuld betaling for booket tid.

Kørsel

VisionPeople’s konsulenttid forbrugt under transporten mellem VisionPeople’s adresse i Birkerød og kundens bopæl afregnes med 600,- kr. i timen. Hertil kommer faktisk dokumenterede omkostninger til evt. bro, færge, parkering og forudaftalt fly og ophold. Evt. rejse- og ventetid i forbindelse med transport til kunden uden for Storkøbenhavn/Sjælland afregnes ligeledes med 600,- kr. i timen.

Licens- og hardwarekøb faktureres ved bestilling, og softwareabonnementer faktureres ved aktivering.

Betalingsbetingelser for ovenstående er 8 dage, idet det forudsættes, at kunden kan kreditgodkendes. Alternativt betales forud for leverancer. Alle priser er angivet i DKK excl. moms. I øvrigt gælder VisionPeople Consultings almindelige Salgs- og leveringsbetingelser.

Projektratebetalinger

  • 30% ved aftaleindgåelse
  • 30% ved installation af løsning i det aftalte testmiljø
  • 30% ved kundens godkendelse af testen for løsningen (efter kundens test)
  • 10% ved ibrugtagning af løsning i det aftalte driftsmiljø.