Når du kører et projekt med VisionPeople og skal rapportere en hændelsesrapport

Når du i en testfase, oplever ting der ikke går helt som forventet, skal du rapportere det til os. For at vi kan hjælpe på den bedste måde, er det vigtigt at du rapporterer hændelsen med de korrekte oplysninger. Først og fremmest er det vigtigt at du bruger vores emailskabelon:

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/LinkButton.cshtml)

Læs mere om hvordan du kan få den ind i din Outlook, så den er lige ved hånden længere nede.

Når du skal udfylde skabelonen skal du:

Oprette en ny mail pba. skabelonen. Det gøres ved at dobbeltklikke på .oft filen, eller starte den direkte fra Outlook. Derefter udfylder du emnet. I skabelonen er emnet: "NN000: Beskrivelse af hændelsen". Den skal du opdatere så NN erstattes med dine initialer, og 000 tæller du en op for hver hændelsesrapport du sender. Beskrivelse opdateres til en sigende beskrivelse.

Eksempel på emne:

MF001: Bogføringsdato er ikke inden for den tilladte bogføringsperiode.

Herefter skal du udfylde en beskrivelse. Erstat skabelonteksten med din beskrivelse. Et eksempel kunne være:

Jeg prøver at bogføre en salgsordre. Når jeg klikker på Bogfør kommer fejlen "Bogføringsdato er ikke inden for den tilladte bogføringsperiode."

Sørg for at beskrive handlingen med de samme ord som bruges i applikationen. I ovenstående bruges "Bogfør" som også er det knappen hedder. Put gerne screenshots med i mailen.

Nu skal du angive den url du står på. Det er adresselinjen i browseren. Ved at du sender den med, kan vi nemt komme direkte til den side i det korrekte regnskab på som du stod på, da problemet opstod. Url'en ligner typisk noget i stil med:

https://bc.visionpeople.dk/VisionProductsDK_BC99/?company=CRONUS%20Danmark%20A%2FS&tenant=default&page=700&filter=%27Error%20Message%27.Context%20IS%20%27Nej%27&dc=0&bookmark=C_vAIAAACHAw

Til sidst skal du kopiere "kaldestakken". Dette er en information om hvor i koden fejlen er opstået.

På alle fejl dialogbokse i Business Central er der en knap "Del taljer" og under den er der et menupunkt der hedder "Kopier fejldetaljer". Dette kopiere den øsnkede information til udklipsholderne. Denne indsætter du sidst i hændelsesrapporten (med Ctrl+V). Det ser typisk således ud:

Hvis du beder om support, skal du angive følgende oplysninger som hjælp til fejlfinding:

Bogføringsdato er ikke inden for den tilladte bogføringsperiode.

Internt sessions-id:
8635776e-08e7-4455-80c4-66928aff5504

Sessions-id for Application Insights:
e37be71e-d046-4bc9-921a-16d8b15bcee3

Klientaktivitets-id:
8ac17c7b-3760-66a3-33ac-08ef9f3bb59c

Tidsstempel ved fejl:
2024-05-17T11:20:54.7049715Z

Brugertelemetri-id:
00000000-0000-0000-0000-000000000000

AL-kaldt stak:
ErrorMessagesRecommendationExt(PageExtension 7900)."Description - OnDrillDown"(Trigger) line 10 - Error Messages with Recommendations by Microsoft

Brugerdefinerede dimensioner:
[{"Item1":"ErrorCallStack","Item2":"\"Sales-Post\"(CodeUnit 80).CheckSalesDocument line 21 - Base Application by Microsoft\\\"Sales-Post\"(CodeUnit 80).CheckAndUpdate line 8 - Base Application by Microsoft\\\"Sales-Post\"(CodeUnit 80).RunWithCheck line 57 - Base Application by Microsoft\\\"Sales-Post\"(CodeUnit 80).OnRun(Trigger) line 2 - Base Application by Microsoft\\\"Sales-Post (Yes/No)\"(CodeUnit 81).RunSalesPost line 12 - Base Application by Microsoft\\\"Sales-Post (Yes/No)\"(CodeUnit 81).Code line 25 - Base Application by Microsoft\\\"Sales-Post (Yes/No)\"(CodeUnit 81).OnRun(Trigger) line 10 - Base Application by Microsoft\\\"Sales Header\"(Table 36).SendToPosting line 12 - Base Application by Microsoft\\\"Sales Order\"(Page 42).PostSalesOrder line 10 - Base Application by Microsoft\\\"Sales Order\"(Page 42).\"Post - OnAction\"(Trigger) line 2 - Base Application by Microsoft\\"},{"Item1":"CreatedOn","Item2":"17-05-24 13:20"}]