Webløsning til budgetter og forecast i Dynamics NAV

Så let kan budgettering og forecasting foretages fra web - selvfølgelig med fuld integration til Dynamics NAV og uden brug af Excel.

Nedenfor har vi angivet, hvor let processen kan være, når der skal udarbejdes budgetter i virksomheden.

Budgetterne indtastes af budgetansvarlige fra web, så man undgår manuel håndtering af fastlåste Excelark for hver afdeling og/eller regnskab, som sendes frem og tilbage mellem økonomiafdelingen og de budgetansvarlige.

Med VisionForecast forenkles processen og brugervenligheden øges, da de budgetansvarlige får et specialdesignet og brugervenligst skærmbillede til at budgettere i.

Budgetprocessen bliver som følger:

  • Udvalgte finanskonti fra kontoplanen i Dynamics NAV gøres tilgængelige på et website for de personer, der skal budgettere på kontiene, og som har de fornødne rettigheder til at se realiserede tal samt foretage budgetteringen for de aktuelle regnskaber, afdelinger, dimensioner m.m.

  • I skærmbilledet vises kun de - for brugeren - relevante konti med realiserede tal pr. måned i indeværende år, og budgettet indtastes for de kommende måneder, som virksomheden ønsker at budgettere eller forecaste på. Farveindikatorer viser, om realiserede tal er over eller under oprindeligt godkendt budget.

  • Det indtastede budget (eller revurderede) forecast sendes automatisk til Dynamics NAV, hvor økonomi indlæser budgetposterne samt eventuelle kommentarer til de enkelte budgetposter. Oprindelig godkendt budget fastlåses, den budgetansvarliges løbende justeringer til forecasts logges.

Budgettet (og evt. revurderede forecast) er nu tilgængelig i Dynamics NAV, hvorfra budgettet kan ses og evt. udlæses i BI-systemet, der giver ledelsen det fornødne overblik over virksomhedens budgetterede udvikling og løbende justeringer i forecasts i forhold til eksempelvis bestyrelsens godkendte budget.

Hvis du ønsker at høre mere om mulighederne med VisionForecast, kan du kontakte os nedenfor

Kontakt os