VisionOIO Eksport

Med VisionOIO Export kan du sende elektroniske OIOUBL-fakturaer direkte via Sproom uden nogen manuel interaktion.

Der er derudover følgende udvidet funktioner i forhold til standard Business Central, hvor VisionOIO Export kan:
  • sende fakturaer uden enhedskode, da den kan hentes fra enhedskode tabellen, hvor du kan markere en enhed som værende standard
  • sende fakturaer med bemærkningslinjer
  • opkræve via FIK71
  • vedhæfte filer som blive indlejret i OIO fakturaen
  • få en PDF version af fakturaen vedhæftet automatisk
  • automatisk udfylde Eksternt bilagsnummer, som er krævet i OIO-standarden
  • afsende til et CVR nummer, så du behøver altså ikke modtagerens EAN nummer
  • kontrollere om en kunde kan modtage elektroniske fakturaer